معینیت نشرات

زندگی‌نامۀ محترم مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ

مهاجر فراهي

 

حیات الله زاهد زاده مهاجر فراهی، فرزند محمد زاهد آخندزاده، نوه مولوی سید محمد آخندزاده جهد شان  ملا صحاف خان آخند، در سال ۱۳۵۸ در قریه وریه ولسوالی فراه رود٬ فراه به دنیا آمده است.
 تا صنف ششم به مکتب رفت و بعدا به مدرسه و به فراگیری علوم دینی پرداخت٬اولین مراحل  علوم دینی را نزد کاکایش مولوی محمد عابد آخندزاده، فراگرفت و در مدارس مختلف درس خواند.
مهاجر فراهی٬ درمیزان سال ۱۳۷۸، در مدرسه جامع مظهرعلوم فضلیه شهر قدیم قندهارنزدشیخ مولوی عبدالبصیر ‹ رح › به فراگیری جامع تر علوم دینی پرداخت و از سوی مدرسه جهادی قندهار لوح افتخار به وی اعطا شد.
 دوران جهاد٬ وظایف و مسئولیت ها
 مهاجر فراهی  در دوره قبلی امارت مدت کوتاهی به حیث آمر املاک، در وزارت امور خارجه ایفای وظیفه کرد و بعد به حیث ولسوال دولت آباد ولایت بلخ، گماشته شد٬ در ۱۵ میزان  سال ۱۳۸۰ زمانی که  تهاجم امریکا بر افغانستان  آٰغاز شد٬ با جمعی  از مجاهدین دیگر در شمال کشور اسیر شد و شش ماه  را در زندان شبرغان، به سر برد.
 زمانی که جهاد در افغانستان علیه اشغالگران آمریکایی آغاز شد، او یکی از اولین کسانی بود که جهاد علیه اشغالگران در فراه آغاز کرد، مهاجر فراهی  در اولین روز های جهاد در برابراشغالگران گروه از مجاهدین و دوستانش را با خود داشت و در جریان  در بیست سال جهاد، مسئولیت های مختلفی را بعهده داشت.
 ریاست  کمیسیون نظامی ولسوالی گرشک هلمند، رئیس استخبارات ولایت فراه، مسئول کمیسیون نظامی فراه، مسئول امور مطبوعاتی ولسوالی انار دره، این ولایت٬ مسئول ارشاد و دعوت ابوبکر صدیق در  شاهراه هرات – قندهار، مسئولیت گمرکات و معاون گمرکات،  زون غرب... مسئولیت های بود  که مهاجر فراهی آن را در زمان جهاد عهده دار بود و به وجه حس آن را انجام داد.
پس از فتوحات  و استقرار دو باره امارت اسلامی٬  مهاجر فراهی به اساس  هدایت مستقیم امیرالمومنین حفظه الله، به عنوان شاروال شهر هرات تعیین شد و پس از مدتی به اساس حکم خاص به حیث معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، منصوب گردید و تاکنون در  این سمت باقی مانده است 
مهاجر فراهی، فردی با استعداد، بینش وسیع، ژرف اندیش، سخنران خوب ، متدین، وطن پرست است٬ علاوه بر دو زبان ملی کشور پشتو و دری بر زبان های عربی، انگلیسی و اردو 
 از لحاظ گفتار و نوشتار حاکم است.
 مهاجر فراهی٬ آثاری زیادی  نوشته  کرده  است.
- خاطرات جهادی «به زبان های پشتو، دری، عربی و انگلیسی» 
 -خپلواک «مجموعه شعر»
 -امور جاری و اختراعات «ترجمه»
 -علاج قرآنی «ترجمه» از جمله آثار او است که چاپ شده است.