ارتباط با وزير

مشاور و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ

مولانا مفتی عبدالمتین (قانع)

شماره  تماس 

    Mob: +93705838383

     Office: +93 2 2526200

muftiabdulmateenqani@gmail.com :ایمیل آدرس: