سازمان های بین الملی

موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان

موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان (CW4WAfghan) یک موسسه غیرانتفاعی بوده  که در سال 1998 با تشکیل شبکه‌یی از اعضاء در  بخش‌ها و مناطق سراسر کانادا ایجاد و رسماً ثبت گردیده است. هم‌چنان، موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان که یک موسسه غیرمذهبی و غیرسیاسی است، به عنوان یک موسسه خیریه در سطح فدرال در کانادا (شماره ثبت در  اداره درآمد کانادا - #887718203RR0001) و سازمان غیردولتی در وزارت اقتصاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز رسماً به ثبت رسیده است.  هدف ما را پیش‌رفت آموزش و پرورش ، ایجاد فرصت‌های آموزشی برای زنان افغان و خانواده‌های شان و هم‌چنان آگاه ساختن کانادایی‌ها در مورد مسایل مربوط به حقوق بشر در افغانستان تشکیل می‌دهد. پروژه‌های ما که از طریق جمع‌آوری اعانه تمویل می‌گردند، شامل سه برنامه در افغانستان و یک برنامه در کانادا است. این برنامه‌ها قرار ذیل اند:

  1. سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش ابتدایی
  2. کتاب‌خانه‌های محلی، سوادآموزی و کتاب
  3. تکنالوژی در خدمت آموزش و پرورش
  4. مشارکت عامه (کانادا)

ماموریتی را که موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در برابر خود نهاده، چنین است: "کانادایی‌ها در مشارکت با زنان افغانستان در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان، پایان بخشیدن بر ستمی که بر زنان روا داشته می‌شود و ارایه فرصت‌ها برای زنان افغانستان تا به یک زنده‌گی با عزت، مطمین و هدف‌مند دست یابند؛ تلاش می‌ورزند." چنان که در اساس‌نامه زنان کانادا برای زنان افغانستان ذکر گردیده است، ما از طریق راه‌اندازی برنامه‌ها برای پیش‌رفت آموزش و پرورش و ایجاد فرصت برای تحصیل زنان و خانواده‌های شان در افغانستان و هم چنان آگاه ساختن کانادایی‌ها از وضعیت حقوق بشر در افغانستان در راستای کاهش فقر در این کشور تلاش می‌کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت‌های ما به این سایت‌ها مراجعه کنید: www.cw4wafghan.ca  و  www.darakhtdanesh.org


فعالیت های بنیاد فرهنگی آقاخان در افغانستان (1381 الی 1397 هـ.ش)

بنیاد فرهنگی آقاخان در سال 2002 (۱۳۸۱هـ.ش) تفاهمنامۀ را با ادارۀ موقت افغانستان به منظور ترمیم و بازسازی تعدادی از آبدات مهم تاریخی و فضاهای باز عامه در شهر کابل به امضاء رسانید. این بنیاد به منظور همکاری با دولت جمهوری اسلامی افغانستان پروژه های میراث فرهنگی و ترمیماتی را جهت رشد فرهنگ این کشور، طراحی و اجرا کرده و ساحات، چشم اندازها و مکان های تاریخی را از طریق حفاظت و ترمیم، مصئون و قابل استفاده می سازد. بنیاد فرهنگی آقاخان در ولایات مختلف کشور به شمول کابل، هرات، بلخ و بدخشان، بیش از 120 آبدۀ تاریخی را ترمیم کرده و استفادۀ مستمر آنها را توسط نسل های آینده امکان پذیر ساخته و در قسمت حفاظت از هویت فرهنگی افغانها کمک نموده است. این پروژه ها که در هماهنگی با ادارات ذیربط دولتی و جوامع محل انجام می گردند، وسیلۀ است برای سرمایه گذاری در بهبود دسترسی، بهسازی زیربناها و آموزش حرفوی که به بهبود کیفیت زندگی و ایجاد فرصت های اجتماعی- اقتصادی برای باشندگان محلی کمک می کند.

برنامه های حفاظت شهری بنیاد فرهنگی آقاخان در کابل، هرات، بلخ و بدخشان در حفاظت از آبدات و محله های تاریخی در برابر ویرانگری های سرمایه گذاری مزمن، پالیسی های برنامه ریزی نامناسب و انکشاف پر مخاطره و لجام گسیخته کمک کرده است. بنیاد فرهنگی آقاخان در کشور که از درگیری های دوامدار رهایی یافته و حد اقلِ سرمایه گذاری در آن صورت گرفته است، در قسمت آموزش و استخدام صدها نفر از صنعتگران و متخصصان تخنیکی کمک نموده است که این امر منتج به تأمین نیروی کار ماهر گردیده که فعالانه مشغول حفاظت و بازسازی هستند.

این بنیاد همچنان در حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس افغانستان از طریق "ابتکار موسیقی آقاخان" نیز سهم گرفته است. این بنیاد در طی بیش از یک دهه چندین کتاب مربوط به تاریخ و فرهنگ افغانستان را ترجمه و به چاپ رسانیده و همچنان چندین نمایشگاه فرهنگی را در کابل و سایر ولایات افغانستان دایر نموده است که هزاران نفر اعم از ذکور و اناث، اتباع افغان و خارجی از آنها بازدید نموده اند.

از جلمۀ آن نمایشگاه ها میتوان به نمایشگاه "حفاظت از میراث های تاریخی افغانستان" اشاره نمود. این نمایشگاه نشاندهندۀ فعالیت های حفاظتی و فرهنگی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بنیاد فرهنگی آقاخان از زمان آغاز فعالیت آن از سال 1381 هـ.ش در کشور بود. نمایشگاه مذکور شامل مستند نگاری ها، عکس ها، تشریحات/ معلومات و دستآوردهای برنامه های آموزشی مانند مدل های معماری چوبی پروژه های مهم حفاظتی و نمونه هایی از صنایع سنتی و هم چنان جالی های چوبی، کاشی ها، ظروف شیشه ای سنتی و قالین های که در برنامه های آموزش حرفوی بنیاد فرهنگی آقاخان تولید می گردند، بود. 

این نمایشگاه از 30 سرطان الی 14 سنبله سال 1396 در قصر ملکۀ باغ بابر، کابل برگزار گردید و در 10 اتاق بر اساس ولایات تقسیم شده بود و شامل بر 146 پنل در مورد پروژه های انجام شده، 12 مدل معماری چوبی، 8 حلقه فلم مستند در مورد فعالیت های این بنیاد در کشور و دیگر دستآوردهای این بنیاد بود. این نمایشگاه همه روزه از ساعت 9:00 صبح الی 5:00 عصر باز بود.

این بنیاد دو مرکز آموزش حرفوی را برای جوانان اعم از طبقۀ ذکور و اناث در شهر قدیم و ناحیۀ 7 شهر کابل ایجاد کرده است. مرکز تعلیمات حرفوی جنگلک در 2008 میلادی در ناحیه 7 کابل در چوکات برنامه وسیع اجتماعی- اقتصادی بنیاد فرهنگی آقا خان به فعالیت آغاز نمود. از همان آغاز این برنامه تمرکز به آموزش شاگردان قشر اناث مطابق به نیاز های بازار داشت. این نوع آموزش فارغان را در حدود % 70 در راستای کمک به اشتغالزایی و خود کفایی مصارف زندگی اجتماعی و روزمره حمایت نموده است. اهداف عمومی این برنامه ایجاد فرصت های اقتصادی برای افغانها میباشد که از طریق توانمند سازی آنها در آموزش و انتقال مهارت ها تامین میگردد. بنیاد فرهنگی آقا خان از سال 2004 بیش از 5454 شاگرد را در نواحی 7 و 1 شهر کابل تحت آموزش قرار داده که 5478 نفر بصورت مستقیم )شاگردان و استادان(  و 35980 نفر بصورت غیر مستقیم از این آموزش ها مستفید گردیده اند.

بنیاد فرهنگی آقاخان در سال 2015 میلادی (1394) کار احیای باغ و قصر چهلستون را به همکاری مالی جمهوری فدرال آلمان از طریق بانک انکشافی آلمان (KFW) آغاز نمود. این باغ که 12 هکتار مساحت دارد، در ناحیه هفتم کابل قرار دارد. بنیاد فرهنگی آقاخان علاوه بر احیای این باغ، خدمات و تأسیسات فرهنگی، آموزشی، ورزشی و تفریحی جدید را برای شهروندان در این باغ اعمار نموده است.

این بنیاد از اواخر سال 2014 میلادی مطابق با 1393 هـ.ش یک پروگرام تعلیمی مسلکی را برای محصلان دیپارتمنت های مهندسی و باستان شناسی پوهنتون کابل آغاز کرده است و محصلان عملاً در کار ترمیماتی و حفریات باستانشناسی مسجد تاریخی گدری واقع در شهر قدیم کابل سهم گرفته اند.

این بنیاد در نظر دارد تا در سال 2019 میلادی چندین پروژۀ حفاظتی و ترمیماتی مانند پروژۀ تغییر نمایی اطراف دریای کابل، حفاظت اضطرارای بخشی از دیوار بالاحصار کابل و بخشی از دیوار بالاحصار بلخ، را تطبیق نماید. تدویر چندین نمایشگاه فرهنگی و چاپ کتاب در مورد تاریخ و فرهنگ کشور افغانستان از برنامه های این بنیاد در سال 2019 می باشد.


معرفی انستیتوت فرانسه در افغانستان

انستیتوت فرانسه در افغانستان یکی از موسسات فرهنگی و آموزشی شناخته شده در پایتخت افغانستان می‍‌باشد. این تصمیم در سفر محمدظاهر شاه، پادشاه افغانستان در سال 1965 به فرانسه به دعوت جنرال دوگل، رییس جمهور فرانسه صورت گرفته بود. جورج پمپیدو، رئیس جمهور و سپس نخست وزیر فرانسه، تهداب آن را در 8 می 1968 گذاشت. در سال 1970، هنگامی که افتتاح شد، بنام مرکز فرانکو-افغانی نام‌گذاری شد. از سال 1983 تا 2002 مرکز فرانکو-افغانی به دلیل درگیری‌های مختلف که کشور را در آتش گرفته بود، مجبور به بستن شد. مرکز فرهنگی فرانسه در سال 2003، درهای خود را برای عموم دوباره گشود و جایگاه قانونی خود را در چشم‌انداز فرهنگی افغانستان به دست آورد.

پس از کنفرانس پاریس در 12جون 2008، رئیس جمهور نیکولا سارکوزی تصمیم گرفت که کمک‌های فرانسه را به افغانستان افزایش دهد که یکی از اهدافش تبلیغ فرهنگ و آموزش بود. بنابراین، سفارت فرانسه در سال 2009 برنامه توان‌بخشی را برای لیسه‌های استقلال و ملالی به راه انداخت. پس از آن، کار بازسازی مرکز فرهنگی فرانسه در کابل آغاز شد، هزینه بازسازی این تعمیر به ارزش 1.5 میلیون دالر رسید.  این مرکز در 20 سپتامبر 2010 میلادی افتتاح شد و طی چهار روز  مراسم افتتاحیه، بیش تر از 4 هزار نفر در این مراسم و برنامه‌های فرهنگی و هنری  شرکت کردند.

بتاریخ اول جنوری سال 2011 مرکز فرهنگی فرانسه به «انستیتوت فرانسه درافغانستان» (ایفا) تغییر نام داد. انستیتوت فرانسه در افغانستان یکی از زیباترین مراکز فرهنگی در آسیا می‌باشد.

فعالیتهای انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا)

ایفا عموما در دو بخش فعالیت دارد: بخش آموزش زبان فرانسوی و بخش فعالیت‌های فرهنگی و هنری

  • آموزش زبان فرانسوی: در این بخش شاگردان از سطح ابتدایی تا پیشرفته زبان فرانسوی را به طور کامل می‌آموزند. در جریان آموزش شاگردان می‌توانند، امتحانات بین‌المللی این زبان را که به‌نام «دِلف و دَلف» یاد می‌شود، نیز سپری کنند.
  • بخش فعالیت‌های فرهنگی و هنری: انستیتوت فرانسه در افغانستان (ایفا) از سال‌های دور به این سو، برای معرفی فرهنگ و هنر فرانسه و همچنان ارتقای فرهنگ افغانستان، فعالیت دارد.  انستیتوت فرانسه در افغانستان مکانی است که برای هنرمندان این فرصت را مهیا می‌سازد تا بتوانند استعدادهای شان را بروز دهند و کارهای نو انجام دهند. ایفا مثل همیشه از هنرمندان افغان در زمینه‌های گوناگون مثل تیاتر، سینما، نقاشی، عکاسی، موسیقی... حمایت می‌کند.