معینیت مالی اداری و گرځندوی

خلاصه زندگی نامه سیده مژگان مصطفوی
 

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی فرزند سید هاشم در سال 1351 شمسی در شهر کابل و در خانواده ای متدین و روشنفکر به دنیا آمد.

با رسیدن به سن مکتب، تعلیم ابتدائیه را در مکتب عبدالغفور ندیم و دوران متوسطه و لیسه را در لیسه عالی افشار  کابل طی سالهای 1357 الی 1368 شمسی سپری نموده، در همان سال نیز به اساس امتحان کانکور شامل فاکولته ادبیات و لسان انگلیسی دانشگاه کابل گردید که این دوره را  به نسبت مشکلات کشور بشکل نامکمل و برای دو سال تحصیل نمود.

بعدا بنا به مشکلات ناشی از جنگ در افغانستان  به کشور ایران مهاجر گردید. در این سالها نیز علاوه از تدریس در مدارس مهاجرین ،  با توجه به علاقه شخصی در رابطه با مسائل ژورنالیستی فعالیت داشت. این علاقه باعث شد تا در سال 1373 شمسی شامل رشته ژورنالیزم دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی که تخصصی ترین مرکز آموزش عالی این رشته در ایران است،  گشته و از  نزد اساتید برجسته این رشته خرمن علم برگیرد. از جمله اساتید برجسته ایشان می توان از دوکتور معتمدنژاد پدر علوم ارتباطات ایران نام برد.

تلاش ، سعی و پشتکار موصوف در تحصیل باعث گشت تا بعنوان دانشجوی ممتاز در میان دانشجویان دانشکده ژورنالیزم شناخته شود و بدین شکل با سپری نمودن دوره تحصیلی بین سالهای 1373 الی 1378 شمسی موفق گردید تا سند لسانس خویش را اخذ نماید.

بعد از سپری شدن چندی ، عطش تحصیل در مقاطع بالاتر باعث گردید زحمات و مشقات دوران تحصیل را مجدداً  به جان خریده و در سال 1380 شمسی در همان دانشگاهی که دوره لسانس را گذرانده بود، بار دیگر و در دوره ماستری به تحصیل بپردازد.

سیده مژگان در  طی این دوره تحصیلی نیز جزء ممتازترین دانشجویان بوده و در سال 1382 با دفاع موفقانه از تز دوره ماستری خویش تحت عنوان: نقش جمعی رسانه ها بالای توسعه افغانستان با دیگر بعنوان دانشجوی ممتاز دوره ماستری درخشش نمود.

با اتمام دوره ماستری و فراهم آمدن شرایط مناسب برای بازگشت و خدمت به وطن ، به کابل آمده و به زودی در سال 1384 شمسی شامل کدر علمی دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل گشته و تا اکنون به حیث استاد به آموزش محصلان رشته ژورنالیزم مشغول می باشد. همچنان در این سالها  در مرکز تحقیقات و پالیسی دانشگاه کابل برای استادان و محصلین در مورد روشهای تحقیق در علوم اجتماعی تدریس داشته است. و در کنار همه اینها در همان سال شمولیت در کدر علمی دانشگاه، منحیث محقق با انترنیوز در رابطه با تحقیق پیرامون حقوق و اخلاق در رسانه ها همکاری می نماید. نتیجه این تحقیق علمی بشکل کتاب نیز برای اولین بار در سال 1388 از سوی مرکز همبستگی رسانه های افغانستان به چاپ رسیده که با استقبال بی نظیر و فراوان  اهالی رسانه ای کشور مواجه شده است.

خانم مصطفوی در سال 1385 شمسی منحیث مدرس  با موسسه بهزیستی همکاری نموده و در این موسسه به تدرسی اصول اداره و رهبری ارشد پرداخته است.مدتی نیز در دفتر ایینه به تدریس ژورنالیزم مشغول بود و  در همین سال به منظور تحقیقی پیرامون تأثیرات رسوم و عنعنات روی زنان افغان منحیث محقق با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همکاری نمود.

سال 1385 شمسی سالی بود که بنا به پیشنهاد عده ای از دوستان به وزارت امور زنان آمده و برای مدت یک سال و نیم در سمت رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه مشغول فعالیت اجرایی گردید.

با در نظر داشت توانمندی در انسجام امور و با توجه به کارکرد مثبت و موفقانه ای که در مدت ایفای وظیفه فوق الذکر از خود نشان داد، در سال 1386 شمسی حسب لزوم دید مقام عالی ریاست جمهوری، منحیث معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان مقرر گشت.بعدا به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ و حکم شماره(53)مورخ 23/3/1394 مقام عالی ریاست جمهوری به عنوان معین امور نشرات این وزارت مقرر گردیدواخیرا به پیشنهاد شماره۲۴۱ وزارت اطلاعات و فرهنگ و حکم شماره۴۳۹۰ مورخ 21/ 12/ 1395مقام عالی ریاست جمهوری به عنوان معین مالی اداری و گردشگری این وزارت مقرر گردید و هم زمان در طول این مدت مشغول تدریس در دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل نیز می باشد.

MOIC