همه داوطلبی ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۴ - ۱۲:۲۷
Background image
شنبه ۱۳۹۹/۴/۱۴ - ۲۰:۲۹ Kabul
Background image

داوطلبی تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی معلوماتی بابت سال مالی 1399

داوطلبی تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی معلوماتی بابت سال مالی 1399

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۲۱:۲۳
Background image

داوطلبی مجدد تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی و تهیه دیتابیس جهت دیجیتل سازی آرشیف ملی

داوطلبی مجدد تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی و تهیه دیتابیس جهت دیجیتل سازی آرشیف ملی

شماره داوطلبی MOIC/ATRA-2/G-10/NCB/99

آمریت تدارکات وزارت اطلاعات وفرهنگ از تمام داوطلبان واجد . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ - ۱۲:۳۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد