اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ترمیمات اساسی ابده تاریخی قلعه خدیر ولایت دایکندی

ناپیژنده (not verified)
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ترمیمات اساسی ابده تاریخی قلعه خدیر ولایت دایکندی

Publish Date

Closing Date