معینیت مالی اداری و گرځندوی

خلاصه زندگی نامه عبدالبشیر حکیمی

محترم عبدالبشیر حکیمی فرزند مولوی عبدالحکیم درسال ۱۳۶۸خورشیدی دریک خانواده روحانی و متدین چشم به جهان هستی گشود. پدر ایشان اصلاً باشنده قریه مینگجک ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان میباشد.

وی دوران تعلیمات ابتدایی را در زادگاهش و دوران لیسه را در لیسه ابومسلم خراسانی در شهر شبرغان به پایه اکمال رسانیده و سند فراغت صنف دوازدهم خویش را از لیسه مذکور به دست آورد. بعدا غرض تکمیل تحصیلات خویش به سویه عالی، به دیپارتمنت «اداره - دیپلوماسی» دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیر نوایی شهر شبرغان شامل شده و سرانجام درسال ۱۳۹۳خورشیدی مراحل تحصیلات عالی خویش را موفقانه به پایه اکمال رسانیده  و سند لیسانس خویش را از دانشکده ی مذکور به دست آورد. همچنان ایشان در سال ۱۳۹۸لیسانس دومی خویش را از پوهنحی اقتصاد و در رشته مالی و تجارت بدست آورده و بعد شامل  دوره ماستری در رشته علوم سیاسی گردید.

ایشان در دوران متعلمی و دانشجویی در پهلوی تعلیم و تحصیل ، در برنامه های ترکمنی رادیوی ملی جوزجان به صفت نطاق و در جریده گوراش به صفت همکار قلمی ایفای وظیفه نموده و همکاری با این دو نهاد دولتی را تا سالهای متمادی ادامه داده و علاوتا موصوف در رسانه های ملی و بین المللی به صفت گزارشگر و خبرنگار ایفای وظیفه نموده است .

وی در سال ۱۳۹۱ خورشیدی اولین ماهنامه ی خصوصی زیر نام ( صحرا ) را که به زبان ترکمنی و در راستای معرفی سلسله تاریخ، فرهنگ وادبیات ترکمنهای افغانستان می باشد، با تعدادی دیگر از فرهنگیان فرهیخته و جوانان تحصیل یافته ایجاد نمود. همچنان در سال ۱۳۹۹ اولین رادیو خصوصی ترکمنهای افغانستان بنام (ترکمن اف ام) در ولایت جوزجان با تلاش و صاحب امتیازی ایشان تاسیس گردید که در خدمت مردم قرار دارد .

لازم به یادآوری است محترم حکیمی در کنفرانس های مطبوعاتی مختلف داخلی وخارجی به صفت ژونالیست و روزنامه نگار جوان در کشورهای ترکیه، ترکمنستان، اوزبیکستان، روسیه و تاتارستان اشتراک ورزیده  و علاوتا عضویت خبرنگاران جهان ترک و جوانان جهان ترک را نیز دارا می باشد.

محترم حکیمی مدت یک سال نیز در (ISAF) بحیث مشاور نظامی و ترجمان  و به مدت یک سال در اتاق تجارت و صنایع به حیث مدیر عمومی  ایفای وظیفه نموده است .

در عرصه فعالیت های دولتی، محترم حکیمی در سال ۱۳۹۱ خورشیدی بعد از سپری نمودن آزمون رقابتی به صفت معاون ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت جوزجان مقرر گردیده و تا سال ۱۳۹۸ در این بخش فعالیت داشت.

موصوف در سال ۱۳۹۹ به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بحیث کارشناس در ریاست امور کدری اصلاحات وبازنگری تشکیلات دولت مقرر گردید.

همچنان به اساس حکم مورخ  ۶/۲/۱۴۰۰ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  بحیث معین گرحندوی ، مالی واداری وزارت اطلاعات وفرهنگ تقرر حاصل نموده است.

از محترم حکیمی مقالات متعددی به زبان های دری ، ترکی ، ترکمنی و ازبیکی  درکشور های ترکیه ، ترکمنستان، ایران، سوریه و بلغارستان به چاپ رسیده است. 

بشیر حکیمی