زندگی نامه وزیر

داکتر محمد قاسم وفایی زاده

 

داکتر محمد قاسم وفایی زاده متولد سال 1980 در ولسوالی ورس ولایت بامیان  است. ایشان تعلمیات ثانوی را  در لیسه عالی پنجاب ولایت بامیان به اتمام رسانیده و در سال 1384 از دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل فارغ التحصیل گردیده است. داکتر وفایی زاده ماستری اش را در زمینه ارتباطات بین الملل در سال 2009 در دانشگاه کانازاوا در جاپان تکمیل نموده و دکترای روابط بین الملل را  در سال 2013 از همین دانشگاه بدست آورده است.  داکتر وفایی زاده پژوهش های علمی را در زمینه های دولت سازی، ملت سازی، سیاست قومی، گذار مردم سالارانه و بنای صلح در کشور های چند قومی پس از جنگ انجام داده است.

داکتر وفایی زاده در عرصه کار رسانه ای نیز فعال بوده و مدیریت نشریاتی مانند "مردم"، "میثاق وحدت"، و همکاری با سایر رسانه ها را در کارنامه خود دارد. ایشان در سال 1386-7 بعنوان کارشناس امور اجتماعی در اداره فرهنگی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران ایفای وظیفه می نمود. ایشان در سمت معین پلان و پالیسی و سپس رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی کار نموده و از تجارت مدیریتی عالی برخوردار می باشند. از ایشان تا کنون آثار علمی و تحقیقی زیادی به زبانهای انگلیسی و فارسی از چمله کتاب "سیاست ورزی قومی و بنای صلح در افغاستان: بن مایه های هم ستیزی سیاسی و دشواری های گذار مردم سالارانه" و بیش از ده تحقیق علمی به نشر رسیده است.

صد ها سرمقاله و مقاله تحلیلی در هفته نامه های مردم، هفته نامه میثاق وحدت، منشور وحدت، روزنامه هشت صبح و انیس و سایر نشریات کشور به نشر رسیده است.

 

تعدادی از اثار علمی داکتر وفایی زاده

Mohammad Qasim Wafayezada (2013)  Ethnic Politics and Peacebuilding in Afghanistan: The Root Causes of Political Conflicts and the Problems of Democratic Transition Saarbrücken: Scholars’ Press (AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG) isbn:3639511867. 

وفایی زاده، محمد قاسم  (1393)، سیاست ورزی قومی و بنای صلح در افغانستان: بن مایه های هم ستیزی سیاسی و دشواری های گذار مردم سالارانه، ترجمه سید کمال الدین رضوی، کابل: موسسه محو خشونت و حقوق بشر و بنیاد هاینریش بول

M Qasim Wafayezada (2012), Ethnic Politics, Ethnic Political Parties and the Future of Democratic Peacebuilding in Afghanistan, Journal of Human and Socio-Environmental Studies, 24.  65-91 September.

Kashima Masahiro, M Qasim Wafayezada (2012)  International Assistance to Post-Conflict Peacebulding: the Cases of Cambodia and Afghanistan, Journal of Human and Socio-Environmental Studies 23.  43-70 March

وفایی زاده، محمد قاسم (1394)، جوانان و فراگرد تحول در افغانستان، کابل: بنیاد هاینریش بول و موسسه محو خشونت و حقوق بشر

Wafayezada, Mohammad Qasim (2015)  Youth and the Transformation Process in Afghanistan, Kabul: HBS Afghanistan and HREVO

Wafayezada, Mohammad Qasim (2015)  Youth Political Participation in Afghanistan, Kabul: HBS Afghanistan and API

Wafayezada, M Qasim, et al (2017)  Four Decades of Efforts for Peace and Reconciliation in Afghanistan: Analysis of the Impediments and Barriers to Sustainable Peace, Kabul: Afghanistan Institute for Strategic Studies (160 pp) [Policy Paper] . 

Wafayezada, M. Qasim (2018), Aviation Market of Afghanistan: Opportunities and the Challenges Ahead, Business DNA, Vol. 1, No. 2, pp

وفایی زاده، محمد قاسم (2018)، امنیت ملی و سیاست خارجی افغانستان: گذار از ژئوپلتیک به راهبرد جیواکانومیک، فصل نامه نگاه معاصر، بنیاد اندیشه، شماره 1، صص 9-45

Wafayezada, M. Qasim (2019), Natural Resources Revenue Sharing in Afghanistan: A Survey of Social Demands and Expectations (Policy Paper), Germany: HBS & TLO

 

 

moic