نشست کمیته ارزیابی تخطی رسانه‌ها در ولایت زابل برگزار شد!

wares_admin
Mon, Apr 22 2024 3:42 PM
....

نشست کمیته ارزیابی تخطی رسانه‌ها در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت زابل به رهبری مولوی عبدالحنان جابر آمر اطلاعات برگزار شد.

در جریان نشست پیرامون مشکلات رسانه‌ها و شکایت‌هایی بحث گردید که به این کمیته راجع شده‌بود.
مولوی عبدالحنان جابر آمر اطلاعات گفت: رسانه‌ها باید بدون تبعیض رفتار نماید و برنامه‌های را تهیه نمایند تا باعث نفرت و تبعیض میان مردم نشود.

در نشست تصمیم اتخاذ گردید که از خبرنگاران و افرادی نامعلوم که از گزارش‌های مثبت ولایت زابل، گزارش‌های منفی تهیه می‌کنند و یا برای رسانه‌های شرور فعالیت می‌نمایند، جلوگیری صورت گیرد.

همچنان همه اعضای کمیته گفتند: ضرور است تا رسانه‌های ولایت زابل کنترول شود و رسانه‌ها برنامه‌های را نشر سازند که در آن برنامه‌ها به ارتقای‌ظرفیت جوانان و فرهنگ ملی کار شده باشد.

١٤٤٥/١٠/١٣هــ ق
١٤٠٣/٢/٣هــ ش