زنده گی نامه مولوی وکیل احمد متوکل

....

 

 

مولوی وکیل احمد متوکل فرزند شهید مولوی عبدالسلام و نواسهٔ مولوی آغا محمد است.در سال (۱۳۷۹ هـ ش) قریه ذاکر شریف سالو کاریز ولسوالی دند ولایت کندهار در خانواده علم دوست و متدین چشم به جهان گشود.


تحصیلات دینی
تحصیلات ابتدایی دینی را نزد پدرش آغاز کرده، بعد از شهادت پدرش در سال (۱۳۹۰ هـ ش) تعلیمات خویش را نزد شیخ مولوی عبدالحی صاحب آغاز و تا دوره متوسطه ادامه داد.
سپس تعلیمات خویش را از استاد شیخ الحديث مولوی اختر محمد زعفرانی صاحب کسب نمود ودر مدرسه اشرفیه، حکیمیه و مدرسه های دیگر کندهار کسب علم نمود.
آقای متوکل سند درجه عالیه را از مدرسه اشرفیه در سال (۱۴۰۰ هـ ش) بدست آورد.


تحصیلات عصری
وی در ضمن تحصیلات دینی تحصیلات عصری نیز فراگرفته است که در سال ۱۴۰۰ از لیسه شاه محمود هوتکی سند صنف ۱۲ را بدست آورده است.


مسؤلیت ها
وی بعد از کامیابی امارت اسلامی برای خدمت به امارت اسلامی به حیث آمر لیسه تیمور شاهی مربوط به ریاست معارف ولایت کندهار آغاز به کار نمود. سپس به حیث سخنگوی این ریاست تعیین شد. حالا به حیث مشاور پالیسی رسانه ها و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ایفای وظیفه می نماید.


آقای متوکل دارای استعداد خوب، با تفکر و شاعر و نویسنده زبان پشتو می باشد.