اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیمات اساسی برج دره عبدالله خیل ولسوالی دره ولایت پنجشیر

farzad_moicgovaf
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه ترمیمات اساسی برج دره عبدالله خیل ولسوالی دره ولایت پنجشیر

Publish Date

Closing Date