کارشناس ارزیابی بسته های تولیدی

ناپیژنده (not verified)
شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۹:۱۵

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس ارزیابی بسته های تولیدی                                                                                                

بست:

4

وزارت یا اداره:

اطلاعات وفرهنگ

بخش مربوطه

معینیت امور فرهنگی /ریاست افغان فلم/ آمریت نظارت  وارزیابی فلم

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست

۱

گزارشده به:

آمر نظارت و ارزیابی فلم

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

کود بست:

017-19-90-36

 

 

 

 

 

 

                   ----------------------------------------------------------------------------------------

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
 4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

----------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: ارزیابی فلم های تولید شده در شبکه تولیدی افغان فلم ،نهاد های تولیدی خصوصی با درنظر داشت  ارزشهای ملی و فرهنگی و قوانین نافذه کشور.

----------------------------------------------------------------------------------------

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. کنترول از سینما ها، شبکه های کیبلی و تلویزیونی، کست فروشی های شهر کابل بمنظور جلوگیری از تولید و پخش فلم های انحرافی ومبتذل.
 2. ارزیابی فلم های تولیدی سینمایی و کست های تصویری جهت حذف نمودن صحنه های که خلاف ارزشهای اسلامی و قوانین کشور میباشد.
 3. طی مراحل پروسه فلم های تولیدی سینمائی وبسته های تصویری به فارمت های مختلف .
 4. ارزیابی وتنظیم فلم های داخلی در سینما ها بمنظور تشویق وحمایت فلم سازان.
 5. طی مراحل پول حق تولید وحق الارزیابی فلم های سینمائی ووبسته های تصویری به فارمت های مختلف مطابق به لایحه
 6. ارسال فلم های مستردی به گمرک کابل بمنظور جلوگیری از پخش ونشر آن که خلاف ارزش های ملی واسلامی باشد.

وظایف مدیریتی و همآهنگی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت ؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه سپرده میشود.

----------------------------------------------------------------------------------------------

وظایف و هماهنگی:

       1:   تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مربوطه جهت اجراآت بهتر.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های (هنرهای زیبا (سینما) رادیو تلویزیون ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور. به درجات بالاتردر رشته های  فوق الذکر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لسانس از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
 3. مهارت هاي لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور( دری یا پشتو )و بلدیت با زبان انگلیسی،
 4. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه،

موارد تشویقی:  

 ا: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام به اشخاص  دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

    ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

یادداشت: علاقه مندان محترم فورم درخواستی را از سایت های وزارت اطلاعات وفرهنگ، جابس و اکبر دانلود نموده بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن سند تحصیلی با تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی، تجربه کاری ثبت راجستر شده یی اداره محترم آیسا یا وزارت های محترم اقتصاد، تجارت و صنعت و کاپی تذکره تابعیت به طور حضوری تسلیم نموده و (از ضمیمه کردن تقدیر نامه، تحسین نامه وتصدیق نامه) خود داری نمائید. تشکر از توجه شما!

قابل توجه: لایحه وظایف، رهنود درخواستی، فورمه درخواستی و چک لست تسلیم دهی را در پایین از بخش اسناد (Documents) دانلود کرده می توانید.

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود رهنود درخواستی
دانلود فورم درخواستی
دانلود چک لست تسلیم دهی فورم

Related VacanciesShow all

Back to vacancies