کارشناس ارزیابی از بسته های توریدی

ناپیژنده (not verified)
شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۹:۱۲

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس ارزیابی از بسته های توریدی                                                                                                                                     

بست:

4

وزارت یا اداره:

اطلاعات وفرهنگ

بخش مربوطه

معینیت امور فرهنگی/ ریاست افغان فلم/ آمریت نظارت و ارزیابی فلم

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

2

گزارشده به:

آمر نظارت و ارزیابی فلم

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

کود بست:

019-19-90-36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ----------------------------------------------------------------------------------------

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

  1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
  2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
  3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
  4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
  5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

----------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: ارزیابی فلم های توریدی در شبکه تولیدی افغان فلم، نهاد های تولیدی خصوصی با درنظر داشت  ارزشهای ملی و فرهنگی و قوانین نافذه کشور.

----------------------------------------------------------------------------------------

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

  1. کنترول از سینما ها ،شبکه های کیبلی و تلویزیونی کست فروشی های شهر کابل بمنظور جلوگیری از تولید، پخش فلم های انحرافی و مبتذل.
  2. ارزیابی فلم های توریدی سینمایی و کست های تصویری جهت حذف نمودن صحنه های که خلاف قوانین کشور میباشد.
  3. طی مراحل پروسه فلم های توریدی سینمائی وبسته های تصویری به فارمت های مختلف.
  4. ارزیابی وتنظیم فلم های داخلی در سینما ها بمنظور تشویق وحمایت فلم سازان.
  5. طی مراحل پول حق تورید وحق الارزیابی فلم های سینمائی وبسته های تصویری به فارمت های مختلف مطابق به لایحه.
  6. ارسال فلم های مستردی به گمرک کابل بمنظور جلوگیری از پخش ونشر آن که خلاف ارزش های ملی واسلامی باشد.

وظایف مدیریتی:

  1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
  2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
  3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

         تامین ارتباط با تمامی سینما ها و نهاد های فلم سازی جهت ارزیابی فعالیت ها و تولیدات آنها.

------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

  1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های(  هنر های زیبا رشته سینما و تیاتر  ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
  2. تجربه کاری:
  • داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین­المللی داخل و یا خارج کشور.
  1. مهارت‌های لازم:
  • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
  1. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه. آشنایی کامل با تمام استندرد های تخنیکی،فنی وهنری سینما به خصوص در مسایل تورید ٬ ارزیابی و پخش فلم.

موارد تشویقی:

  • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
  • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت نیز می توانند با داشتن شرایط فوق کاندید بست شوند.

----------------------------------------------------------------------------------------

نوت. افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد. برای این بست درخواست نمایند.

یادداشت: علاقه مندان محترم فورم درخواستی را از سایت های وزارت اطلاعات وفرهنگ، جابس و اکبر دانلود نموده بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن سند تحصیلی با تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی، تجربه کاری ثبت راجستر شده یی اداره محترم آیسا یا وزارت های محترم اقتصاد، تجارت و صنعت و کاپی تذکره تابعیت به طور حضوری تسلیم نموده و (از ضمیمه کردن تقدیر نامه، تحسین نامه وتصدیق نامه) خود داری نمائید. تشکر از توجه شما!

قابل توجه: لایحه وظایف، رهنود درخواستی، فورمه درخواستی و چک لست تسلیم دهی را در پایین از بخش اسناد (Documents) دانلود کرده می توانید.

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود رهنمود درخواستی
دانلود فورمه درخواستی
دانلود چک لست تسلیم دهی فورم

Related VacanciesShow all

Back to vacancies