عضو مسلکی مجله پشه ای

ناپیژنده (not verified)
شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۹:۱۰

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی مجله پشه ای

بست:

5

وزارت یا اداره:

اطلاعات و فرهنگ

بخش مربوطه:

معینیت امور نشرات / ریاست روزنامه ها/ مدیریت مسول روز نامه وطنداران

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیر مسؤل مجله پشه ای

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

کود:

36-90-09-103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ----------------------------------------------------------------------------------------

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
 4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

----------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: راه اندازی مصاحبه با نویسندگان ، تهیه اخبار و گزارش به زبان پشه یی برای مجله، ترجمه ایدت و ویرایش مطالب و گزارشات قابل نشر در مجله به زبان پشه یی.

----------------------------------------------------------------------------------------

 1. صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. راه اندازی مصاحبه با نویسنده گان و قلم به دستان بخش بلوچی به خاطر تهیه و گردآوری مطالب و گزارش برای مجله؛
 2. ترجمه اخبار، گزارش و مقالات از زبان های رسمی کشور به زبان پشه یی به منظور نشر آن در مجله؛
 3. تایپ اخبار و گزارش تهیه شده توسط خودش در کمپیوتر و تصحیح و تدقیق آن جهت تسریع روند اجراات بخش مربوطه؛
 4. مطالعه، ایدت و ویرایش مطالب و گزارشهای ترجمه شده  به منظور جلوگیری از بروز مغالطه و ابهامات در نشرات؛
 5. تهیه اخبار و گزارش از رویداد های داغ روز به زبان پشه یی به هدف غنامندی و بهبود کیفیت نشرات مجله وطنداران؛
 6. حفظ و نگهداری اخبار و گزارشات در آرشیف مجله به منظور استفاده و ارائه آن به مسولین حین ضرورت؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 وظایف هماهنگی

1.تامین ارتباط و هماهنگی با سایر بخش ها جهت اجراآت بهتر.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1.  

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس یکی از رشته های (ادبیات و ژورنالیزم .مطبوعات . مدیریت آموزشی . تعلیم و تربیه روانشناسی و علوم تربیتی، ارتباطات) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و خارج  از کشور. به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری : (                                       )

مهارت ها:

ا. تسلط کامل به لسان پشه یی

ب. تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی.

ج. مهارت های کمپوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

د. داشتن توانايی نویسندگی. تحلیل و ارزیابی مسایل سیاسی. اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی. و تامین ارتباطات را داشته باشد.

موارد تشویقی.

(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.

نوت. افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد. برای این بست درخواست نمایند.

یادداشت: علاقه مندان محترم فورم درخواستی را از سایت های وزارت اطلاعات وفرهنگ، جابس و اکبر دانلود نموده بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن سند تحصیلی با تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی، تجربه کاری ثبت راجستر شده یی اداره محترم آیسا یا وزارت های محترم اقتصاد، تجارت و صنعت و کاپی تذکره تابعیت به طور حضوری تسلیم نموده و (از ضمیمه کردن تقدیر نامه، تحسین نامه وتصدیق نامه) خود داری نمائید. تشکر از توجه شما!

قابل توجه: لایحه وظایف، رهنود درخواستی، فورمه درخواستی و چک لست تسلیم دهی را در پایین از بخش اسناد (Documents) دانلود کرده می توانید.

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود رهنمود درخواستی
دانلود فورم درخواستی
دانلود چک لست تسلیم دهی فورم

Related VacanciesShow all

Back to vacancies