اطلاعیه انستیتیوت توریزم و هوتل‌داری!

wares_admin

انستیتوت توریزم و هوتل‌داری وزارت اطلاعات و فرهنگ غرض مسلکی سازی کارکنان شرکت های سیاحتی و هوتل ها فعالیت می‌کند.
در نظر دارد که مطابق نیاز بازار کار برای یک دوره دو ساله در دو رشته (توریزم و هوتلداری) برای سال تعلیمی 1403 محصل می پذیرد.

علاقمندان جهت دریافت فورم درخواستی و شمولیت در امتحان کانکور اختصاصی می توانند از تاریخ (۱ جدی) الى (۳۰ جدی) سال روان از ساعت ۹ صبح الی ۳ بعد از ظهر به آدرس انستیتوت و یا به سایت های ذیل مراجعه نمایند.


آدرس الکترونیکی: https://afghan-tours.com و www.moic.gov.af
شماره تماس: 0749506857
آدرس: شرق چمن حضوری متصل کرکت بورد افغانستان انستیتوت توریزم و هوتل‌داری

Documents

فورم درخواستی