همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۹:۴۷
Background image

کمیشنر کمیسون دسترسی به اطلاعات

 

. . .

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کمیشنر کمیسون دسترسی به اطلاعات

بست:

خارج از رتبه

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۴۶
Background image

مدیرمسئول نشریه وطنداران

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرمسئول روزنامه ( نشریه . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۴:۳۳
Background image

بست 3 آمر اخبار خارجی/ ریاست آژانس اطلاعاتی  باختر وزارت اطلاعات وفرهنگ                                           

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 3 آمر اخبار خارجی/ ریاست . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۹:۳۳
Background image

کارشناس بازار یابی

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 5 کارشناس  بازاریابی ریاست . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۹:۳۰
Background image

مدیرعمومی ویزه و کنترول آثار

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

اعلان مجدد بست 4 مدیرعمومی ویزه و . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۹:۲۴
Background image

مدیرعمومی ارزیابی نشرات خارجی

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 4 مدیرعمومی ارزیابی نشرات . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۹:۱۸
Background image

آموزگار کمپیوتر

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 4 آموزگـــــــــــار کمپیوتر . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۹:۵
Background image

مدیر عمومی  اطلاعات و ارتباط عامه

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 4 مدیر عمومی  اطلاعات و . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۸:۵۳
Background image

فلمبردار

 لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

اعلان مجدد بست 4 فلمبردار ریاست . . .

Pagination