همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۵ - ۱۰:۴
Background image

سکرتر اجرائیوی مقام وزارت

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

سکرتر اجرائیوی مقام وزارت    

. . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۹:۴۹
Background image

مدیر کتابخانه ولسوالی شکردره

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

مدیر . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۹:۴۸
Background image

مترجم انگلیسی

. . .

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مسلکی مترجم انگلیسی

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۹:۲۰
Background image

کتابدار تالار زبان و ادبیات

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کتابدار تالار زبان و ادبیات       . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۹:۲
Background image

کارشناس پیگیری تعهدات مالکیت های فکری (WTO)

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

         معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

. . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۹:۰
Background image

کارشناس پلانگذاری و گزارش گیری جندر

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

اعلان بست 4 کارشناس پلانگذاری . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۱:۴۹
Background image

عضو مسلکی مجله اوزبکی

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی مجله اوزبکی          . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۱:۳۲
Background image

بست 4 باستان شناس ریاست باستانشناسی

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 4 باستان شناس ریاست . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۱:۱۹
Background image

بست 4 ممثل ریاست افغان فلم وزارت اطلاعات و فرهنگ

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 4 ممثل ریاست افغان فلم . . .

Pagination