همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۱:۴۹
Background image

عضو مسلکی مجله اوزبکی

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

عضو مسلکی مجله اوزبکی          . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۱:۳۲
Background image

بست 4 باستان شناس ریاست باستانشناسی

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 4 باستان شناس ریاست . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۱:۱۹
Background image

بست 4 ممثل ریاست افغان فلم وزارت اطلاعات و فرهنگ

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 4 ممثل ریاست افغان فلم . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۰:۲۴
Background image

استاد مجسمه سازی  

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

استاد مجسمه سازی               . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۹:۵۰
Background image

کارشناس انیمیشن

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس انیمیشن

. . .
چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۹:۳۹
Background image

مدیرعمومی تبلیغات و بازاریابی

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 4 مدیرعمومی تبلیغات و . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۹:۱۸
Background image

مدیر برگذاری جشنواره ها

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

مدیر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۹:۰
Background image

مدیر عمومی سایت خبری

. . .

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی سایت خبری

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۸:۴۸
Background image

رهنما 

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

رهنما                       . . .

Pagination