مدیر عمومی سینمائ سیار

Anonymous (not verified)
چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۵ - ۱۶:۴۶

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی سینمائ سیار

بست:

4

وزارت یا اداره:

اطلاعات وفرهنگ

موقعیت پست:

ریاست افغان فلم

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر تولید و تخنیک فلم

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

1398.01.19

کود بست:

اعلان

023-19-90-36

5/4/1398 ختم اعلان 14/4/1398

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     هدف وظیفه: تنظیم ،انسجام وفراهم آوری تسهیلات جهت نمایش فلم ها بصورت سیار درنقاط مختلف کشور.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

     صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. طرح و ترتیب پلان نمایش فلم های توریدی وتولیدی جهت روشن ساختن اذهان عامه .
 3. تنظیم یونت غرض نمایش فلم های آموزشی وتربیتی به صورت سیار درسطح کشور.
 4. بازبینی فلمهای سینمائی توریدی وتولیدی پیش از نمایش وبعد از نمایش بخاطر حصول اطمینان از صحت بودن آن.
 5. برگزاری جشنواره های فلم های مستند و داستانی به منظور تشویق ٬ حمایت و بازاریابی فلمهای داخلی .
 6. برگزاری جشنوارهای بین المللی به منظور تبادل نظر در قسمت صنعت فلم سازی ٬ معرفی فرهنگ و بلند بردن سطح دانش و آگاهی فلم سازان کشور .
 7. فراهم آوری زمینه افتتاح و نمایش فلم های داخلی درکشور.
 8. راه اندازی و تنظیم مجالس جهت برگزاری جشنواره فلم های سینمایی.
 9. اخذ گزارش از نمایش فلم درولایات ومرکزبه منظورحصول اطمینان ازتحقق اهداف .
 10. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های بخش مربوطه؛
 11. تنظیم وظایف، مدیریت و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر؛
 12. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

     این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس هنر های زیبا ( رشته سینما و تیاتر) و به درجات بالاتر تحصیلی ارجحیت داده میشود.
 2. تجارب کاری مرتبط(یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه)
 3. تسلط  به  یکی از  لسان ‌های رسمی کشور دری یا پشتو و بلدیت به زبان انگلیسی
 4. داشتن مهارت‌های کمپیوتری مرتبط بوظیفه.
 5. آشنایی کامل با تمام استندرد های تخنیکی،فنی وهنری سینما

 

 

 

Documents

Form
Cheklist

Related VacanciesShow all

Back to vacancies