افغان فلم

تاریخچه افغان فیلم

نهادفیلم سازی افغان فیلم در سال در سال ۱۳۴۷ خورشیدی به کمک ایالات متحده امریکا در دوران شاهی اعمار و به بهره برداری سپرده شد. افغان فیلم دارای یک لابراتوار کوچک سیاه و سفید که شامل بخش فیلم براداری، صدا، تدوین، اداری وتولیدی می باشد گردید.

در تخست فیلم های اخباری ومستند دراین نهاد تهیه می شد و بعدا با برگشت شماری از افراد تحصیل یافته علاقه مندی به تولید فیلم های داستانی پیدا شد. ظهور وچاپ نگتیف فیلم های سیاه سفید( اخباری، مستند و داستانی) در همین لابراتوار تکمیل می گردید.

با توجه با چالش های که فیلمسازان به آن مواجه بودند، دست به تولید و تهیه فیلم می زدند. وحاصل زحمات فیلمسازان در دوره محمدظاهر شاه که فرصتی خوبی بود، تنها پنج برنامه فیلم به نام های مانند: عقاب، اندرز مادر، روزگاران در سه قسمت ( طلبگار، شب جمعه و قاچاقبران) و چند فیلم مستند، گزارشی از مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی تهیه و تولید گردید. و در سالن های سینما به نمایش گذاشته شدند. مردم از این فلم ها استقبال نمودند.

با کودتای محمد داود در سال ۱۳۵۲ خورشیدی نظام سلطنتی به جمهوری تبدیل شد، تولید این دوره فیلم روزهای دشوار، رابعه بلخی وچند فیلم مستند می باشد. با کودتای ثور ۱۳۵۷ خورشیدی کشور وارد مرحله نو شد. سینما و تولید فیلم مورد توجه زمام داران قرار گرفت.

علاوه به تولید فیلم های اخباری، مستند از موضوعات مختلف فیلم های داستانی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. فیلم های تولید افغان فیلم روانه ی سینماها گردیدند نمایش این فیلم ها از سوی تماشاگران ومردم به گرمی مورد استقبال قرار گرفت. شماری از فیلم ها در جشنواره های بیرون مرزی اشتراک نموده و افتخاراتی آوردند. با پیروزی مجاهدین در سال ۱۳۷۱ خورشیدی و انتقال قدرت به آنها و اعلام دولت اسلامی، کشور وارد فصل جدید از جنگ های تحمیلی خانمان سوز شد. افغان فیلم توانست درآن شرایط نا هنجار فیلم بلند داستانی عروج را تولید وهمچنان فیلم داستانی سیاه وسفید پشتو به نام دکوثو سرگردان را که از دوره دکتور نجیب الله نا تکمیل مانده بود، تکمیل و روانه سینما نمود و چند برنامه فیلم مستند در این دوره نیز تولید گردید.

با چیره شدن طالبان در کابل فعالیت سینما، تلویزیون، عکاسی وموسیقی حرام اعلام گردید و دروازه های سینما مسدود شد.

با سقوط طالبان فضای جدید در کشور به وجود آمد سالن های سینما به روی مردم باز شد و فعالیت فیلمسازی از سر گرفته شد. شماری از فیلمسازان نیز دوباره به وطن برگشتند. در این دوره نه تنها با دوربین ۳۵میلی فیلم تولید گردید بلکه با انقلاب دیجیتلی زمینه ساخت فیلم ها برای فیلمسازان فراهم گردید و همچنان فیلمسازان بیرون مرزی وارد کشور شدند ویک حرکت خوب سینمایی آغاز شد که حاصل این دوره بیشتر از ده فیلم سینمایی تولید و روانه سینماها و جشنواره های معتبر بین المللی گردید و جوایزی به دست  اوردند، از جمله فیلم داستانی اسامه جایزه گلدن گلوپ را ربود.

آرشیف افغان فیلم به حکم رییس جمهور فعلی کشور به ارگ ریاست جمهوری انتقال یافت.

شماری از فیلم سازان که در کشور حضور دارند و شماری دیگر از کشورهای دوم وارد کابل شدند، آنها با توجه به وضعیت نا مناسب مالی توانستند فیلم های کوتاه مستند و داستانی را تولید و روانه جشنواره ها نمایند که شماری از این فیلم ها جوایزی به دست آوردند.

افغان فیلم در سال آینده چند برنامه فیلم بلند داستانی وشماری فیلم مستند را در برنامه تولید خود گنجانیده است، آرزومندیم جامه عمل بپوشد.

افغان فیلم به آینده سینما در کشور نگاه مثبت داشته و این ریاست برای اولین می خواهد که پالیسی سینمایی کشور را طرح وتدوین نماید تا در روشنایی پالیسی، سینما بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت سینما باشد.

 

اهداف عمده ریاست افغان فیلم

افغان فیلم اهداف زیر را دنبال خواهد کرد:

۱. تولید فیلم های خبری، مستند، اشتهاری، تبلیغی، داستانی کوتاه و بلند، فیلم متحرک ( انمیشن) و مجموعه ( سریال)

2. نظارت از سینماها و کست فروشی های شهر کابل

۳. صدور مجوز برای تاجران فیلم و علاقه مندان ایجاد سینماها

۴. رزیابی فیلم های توریدی وتولیدی و سایر حلقه های تصویری

۵. همکاری فعال با فیلمسازان داخلی و بیرون مرزی

۶. برگزاری  جشنواره ی فیلم در داخل کشور و همکاری با برگزار کننده گان جشنواره مستقل فیلم در داخل

۷. حمایت از برگزاری جشنواره های سینمایی بیرون مرزی، فرستادن فیلم و اشتراک فیلمسازان در جشنواره

۸. فعالیت واحدهای سیار سینمایی در پایتخت و ولایت های کشور به منظور تنویر اذهان عامه ( نمایش فیلم های آموزشی و تربیتی)

۹. صدور مجوز برای تصویربرداران محافل و بازی های کمپیوتری

۱۰. برگزاری کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی در بخش های مختلف سینما

۱۱. بلند بردن سطح عواید از بابت صدور مجوز برای تورید کننده گان فیلم، کست فروشان، بازی های کمپیوتری، نصویربرداران محافل و حق امتیاز تولید از فیلم سازان خارجی.

۱۲. نوشتن فیلم نامه برای تولید فیلم

۱۳. ارزیابی فیلم نامه های وارده

۱۴. حفظ و نگهداری فیلم های موجود آرشیف

۱۵. طرح و تدوین پیش نویس پالیسی( راهکار)، مقرره، لایحه، طرزالعمل ( رهنمود)

۱۶. طرح و تدوین پیش نویس پالیسی

۱۷. طرح  و به اجرا گذاشتن تفاهم نامه ها و توافق نامه های فرهنگی- سینمایی با کشور ها