آثارغیرملموس فرهنگی مرمت می شود

moic_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳ - ۱۴:۱۱
آثارغیرملموس فرهنگی مرمت می شود

تفاهمنامه همکاری امروز میان موسسه فرهنگی فیروز کوه ووزارت اطلاعات وفرهنگ امضا شد.
این تفاهمنامه را پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر ناتان واکراستروپ رییس عمومی موسسه فرهنگی فیروز کوه امضاکرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ،برمبنای این تفاهمنامه ،موسسه فرهنگی فیروز کوه درمرمت آثار غیر ملموس فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ را یاری می رساند.
پوهاند باوری پیش از امضای این تفاهمنامه گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ درهمکاری همه جانبه موسسه فرهنگی فیروزکوه توانسته است دراین عرصه فرهنگی دست آوردهای داشته باشد.
او همچنان گفت که این وزارت درهمکاری این نهاد تلاش دارد تا شماری از آثاری غیر ملموس فرهنگی کشور شامل فهرست آثار جهانی کند.
سپس رییس موسسه فرهنگی فیروزکوه با تاکید برهمکاری این نهاد با معینیت فرهنگ وهنر گفت که به خاطر نیل به اهداف تفاهمنامه درگام نخست کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ آموزش داده می شوند تا چگونه آثار غیر ملموس را مرمت کند.
به گفته وی ۱۹ اثر غیرملموس فرهنگی درمرکز وولایت ها نیاز به مرمت دارد.
درمراسم امضای تفاهمنامه داکتر خوشحال روهی مشاور فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضور داشت .

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۱۱:۵۴
Background image

رهبری وزات اطلاعات وفرهنگ حمله بر موترکارکنان تلویزیون خورشید را تقبیح کرد


رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ آماج قراردادن  موترحامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید را با شدید ترین الفاظ تقبیح کرد.
درانفجاری که عصرامروزدرساحۀ کلوله پشتۀ کابل موتر حامل کارمندان. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳ - ۱۱:۱۵
Background image

راپور سال 1398 کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه ئی

راپور سال 1398 کمیسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه ئی

BACK TO NEWS