آمریت تولید بسته های تصویری و چاپی

مجهول (لم يتم التحقق)
سبت, أغسطس 07 2021 9:08 صباحا

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمریت  تولید بسته های تصویری و چاپی                                                                                          

بست:

3

وزارت یا اداره:

اطلاعات و فرهنگ

بخش مربوطه

ریاست آژانس اطلاعاتی باختر

موقعیت پست:

کابل ( مرکز )

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس آژانس اطلاعاتی باختر   

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

کود بست:

28-08-90-36

تاریخ بازنگری:

۲۱ /۱۲/۱۳۹۸

نوعیت بست:

حمایوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ----------------------------------------------------------------------------------------

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
 4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

----------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه : اداره. سازماندهی هماهنگی و نظارت از طرح و دیزاین، تولید و بسته بندی مواد تلیغاتی و مطبوعاتی به صورت

 بسته های تصویری و چاپی.

----------------------------------------------------------------------------------------

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی:

 1. طرح و انکشاف مسوده پالیسی برای نشر و پخش بسته های تولیدی مواد مطبوعاتی وزارت.
 2. طرح و دیزاین بسته های تصویری، صوتی و چاپی به منظور ارائه کارکرد ها و دست آورد های وزارت به مراجع مربوطه و عامه مردم.
 3. طراحی و دیزاین‌ ابتکاری و خلاقانه برای بخش های تبلیغاتی و به تصویر کشیدن دستاورد های وزارت جهت انعکاس و آگاهی اذهان عامه؛
 4. راهنمایی تیم تولید در زمینه ثبت و ویرایش گزارش های نوشتاری و ویدیویی، غرض صحت بودن آن ها و انعکاس درست فعالیت های وزارت؛
 5. انتخاب دقیق تصاویر مرتبط با مطالب برای ویب سایت و صفحات اجتماعی جهت هماهنگی میان تصاویر و مطالب.
 6. ترتیب گرافیک ها، برنامه های تلویزیونی و مواد چاپی، ویدیوهای کوتاه، سپات های تلویزیونی، انیمیشن ها، انفوگرافیک ها، پیام ها، طرح و دیزاین بنرها و بروشورها.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. نظارت از نشرات رسانه ها در مورد وزارت و شریک ساختن آنها به زودترین فرصت با مقامات وزارت.
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها.
 4. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های مربوطه.
 5. همکاری همه جانبه در زمینه تامین محتوای ویب سایت وزارت و ارزیابی اجراآت و فعالیت های سالانه کارمندان تحت اثر.
 6. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.؛
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با رسانه ها و خبرنگاران و نهاد های داخلی و خارجی جهت تشریک مساعی و تبادل افکار و نظریات
 2. اشتراک در برنامه های رسانه یی به نمایندگی از وزارت در هماهنگی با مسئولین وزارت، بمنظور انعکاس دست آوردهای وزارت

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های ژورنالیزم، کمپیوتر ساینس، علوم اجتماعی، روابط عامه، هنرهای زیبا، ادبیات، اداره منجمنت، حقوق علوم سیاسی، اداره و تجارت، روانشناسی، علوم تربیتی و اقتصاد از موسسات ملی و بین  المللی داخل و خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط و مشابه برای لیسانس در امور تولید بسته های تصویری و چاپیاز موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور.
 3. مهارت های لازم: آشنایی به یکی زبان‌های رسمی کشور (دری و پشتو ) و تسلط به  زبان انگلیسی، و مهارت‌های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه ( گرافیک و دیزاین ) توانایی در ارتباطات و فنون نوشتاری.

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت. افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد. برای این بست درخواست نمایند.

یادداشت: علاقه مندان محترم فورم درخواستی را از سایت های وزارت اطلاعات وفرهنگ، جابس و اکبر دانلود نموده بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن سند تحصیلی با تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی، تجربه کاری ثبت راجستر شده یی اداره محترم آیسا یا وزارت های محترم اقتصاد، تجارت و صنعت و کاپی تذکره تابعیت به طور حضوری تسلیم نموده و (از ضمیمه کردن تقدیر نامه، تحسین نامه وتصدیق نامه) خود داری نمائید. تشکر از توجه شما!

قابل توجه: لایحه وظایف، رهنود درخواستی، فورمه درخواستی و چک لست تسلیم دهی را در پایین از بخش اسناد (Documents) دانلود کرده می توانید

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود رهنمود درخواستی
دانلود فورم درخواستی
دانلود چک لست تسلیم دهی فورم