اعلان داوطلبی ایجاد و تجهیز اطاق ویدیو کنفرانس و تهیه کمره عکاسی برای ریاست کرځندوی و مسؤلین توریزم ولایات

farzad_moicgovaf
اعلان داوطلبی ایجاد و تجهیز اطاق ویدیو کنفرانس و تهیه کمره عکاسی برای ریاست کرځندوی و مسؤلین توریزم ولایات

Publish Date

Closing Date