واکنش وزارت اطلاعات وفرهنگ امارت اسلامی افغانستان در رابطه به حذف عضویت افغانستان از ایتلاف جهانی حمایت از رسانه ها

mateenqani
Sat, Nov 19 2022 4:13 PM
moic

وزارت اطلاعات وفرهنگ بادر نظرداشت ارزش های اسلامی وملی متعهد به آزادی بیان وحمایت کامل از رسانه های همگانی و دست رسی به اطلاعات است .
وزارت اطلاعات وفرهنگ امارت اسلامی افغانستان اقدام یکجانبه حذف عضویت افغانستان از ایتلاف جهانی حمایت از رسانه ها را نکوهش نموده وآنرا بی خبری از واقعیت های موجود در افغانستان میداند .
جامعه جهانی باید واقعیتهای زمینی افغانستان را درک کرده حقائق را منعکس کنند و از فعالیت گسترده رسانه و آزادی بیان ودسترسی با اطلاعات آگاه شوند .
واین عملکرد شان خلاف حقائق وتأسف بار است وزارت اطلاعات وفرهنگ به حمایت از آزادی بیان ورسانه ها ادامه خواهد داد وایتلاف جهانی حمایت از رسانه ها باید روی تصمیم اخیرش تجدید نظر نماید .
مفتی عبدالمتین (قانع) مشاور وسخنگوی وزارت اطلاعات وفرهنگ .

تازه ترین اخبار

Wed, Feb 21 2024 2:23 PM
Background image

7 Pieces of Artifacts Seized in Nangarhar Province were Handed over to the Museum Management

Wednesday (21st of February) 7 pieces of artifacts seized a few days ago at the Torkham Border of Nangarhar province, which were handed over to the Department of Information and Culture. . .

Wed, Feb 21 2024 2:21 PM
Background image

The Director of Information and Culture of Kapisa Province Supervised “Tanin” News Radio

Yesterday, the Director of Information and Culture of Kapisa Province, Maulawi Karimullah Wasiq, who was also accompanied by the Manager of National Radio and Television Ahmed Shah. . .

Tue, Feb 20 2024 2:01 PM
Background image

The meeting for the establishment of Aburehan Al-Biruni scientific and research Seminar was held

A meeting of the Joint Committee of the Department of People's Culture of the Ministry of Information and Culture to organize an academic and research seminar on the identity of Abu. . .

BACK TO NEWS