اعلان مجدد بست قراردادی NTA مشاور روابط عامه / وزارت اطلاعات و فرهنگ

Anonymous (not verified)
Mon, Jul 26 2021 9:02 AM

Publish Date

Closing Date

عنوان بست: مشاور روابط عامه

موقعیت: شهر کابل

نوعیت وظیفه: همه وقت

معاش: مطابق طرزالعمل NTA

کود بست: MOIC/-NTA

تعداد بست: 1

وزارت: اطلاعات و فرهنگ

تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط به وظیفه حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکترا

معیاد قرارداد: یک سال

جنسیت: مرد/ زن

تحصیلات: حد اقل لیسانس در رشته های ژورنالزم، علوم اجتماعی، ادبیات و سایر رشته های مرتبط به وظیفه؛ به درجه های تحصیلی بالاتر ارجعیت داده میشود.

تاریخ ختم: 1400/5/10

 

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
 4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

هدف وظیفه:  ارائه مشوره های لازم در امور همآهنگی و ارتباطات به رهبری وزارت به منظور بهبود اجراآت و تطبیق برنامه های وزارت

    صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 • ارائه طرح ها و برنامه های مشخص در امور همآهنگی و ارتباطات جهت بلند بهبود روند اجراآت و تطبیق برنامه ها.
 • ایجاد و انکشاف میکانیزم کارا جهت ارائه طرح های سازنده مربوط به بهبود همآهنگی و تامین ارتباطات ادارات مرکز و ولایتی وزارت،
 • تحلیل و ابزار نظر مسلکی در تطبیق برنامه ها و همآهنگی بین مسولین برنامه ها و پروژه های وزارت،
 • ارائه مشوره های سودمند درمورد تطبیق پلان استراتیژیک و پالیسی های مربوط به وزارت جهت همآهنگی بهتر،
 • تامین ارتباطات به نهاد های همکار و رسانه ها جهت تحت پوشش قرار دادن برنامه ها و دستآورد های وزارت ،
 • ارائه طرح های مشخص در امور هنآهنگی به خاطر ترتیب و تنظیم بهتر  امور کاری در ادارات مرکزی وزارت .
 • ارائه مشوره در طرح و ترتیب پروتوکول های همکاری با موسسات داخلی و خارجی در همه عرصه ها به منظور عقد قرار داد.
 • ارائه نظریات مفید و سودمند جهت تدویر کنفراسن ها، سیمینار ها و گفتمان های وزارت و نیز جلب و جذب دونر های که در بخش های وزارت فعالیت دارند .

وظایف مدیریتی:

 • طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک وزارت؛
 • نظارت و ارزیابی از فعالیت ها و برنامه های امور همآهنگی و ارتباطات در سطح مرکز و ولایات.
 • ارائه مشوره و همکاری در تنظیم محافل و گردهمآیی ها به منظور گسترش روابط و همآهنگی و تامین ارتباطات؛

وظایف هماهنگی:

 • ایجاد هماهنگی و تامین  ارتباطات با ادارت دولتی و موسسات بین المللی در مسایل مربوط به وزارت جهت موثریت بیشتر و مثمریت برنامه ها.
 • تامین ارتباط و هماهنگی با دونر و موسسات همکار جهت تمویل و انکشاف برنامه های وزارت .
 • همکاری در تدویر و پیشبرد برنامه های آموزشی برای کارمندان وزارت در مورد روشهای ارتباط در همآهنگی با نهاد های ذیدخل.
 • اشتراک در جلسات اداری وزارت جهت ارائه مشوره های موثر و کارا در عرصه های مختلف .
 • اجرای سایر وظایفی که از طرف مقامات ذیصلاح طبق قوانین، مقرره ها و اهداف مربوط سپرده می شود؛
 •  

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

درجه تحصیلی: حد اقل لیسانس در رشته های ژورنالیزم، علوم اجتماعی، ادبیات وسایر رشته های مرتبط ودرجه تحصیلی ماستر ترجیح داده میشود.
تجربه کاری: مرتبط به وظیفه حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکترا
 

مهارت های لازم:

تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو یا دری ) و آشنایی ( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی .
تسلط به برنامه های آفیس کمپیوتر.
قدرت افهام و تفهیم درست.
توانایی در ایجاد روابط و ارتباطات

رهنمود درخواستی:

علاقه مندان محترم میتوانند سی وی خویش را  با اسناد لازمه یعنی سند تحصیلی خویش که تائید شدۀ وزارت محترم تحصیلات عالی باشد و در صورت داشتن سابقه کاری در ارگان های دولتی خلص سوانح خویش را که بیشتر از شش ماه از تاریخ آن سپری نگردیده باشد ضم اسناد خویش نمایند و همچنان کاندیدان که در ادارات / موسسات خصوصی عملاً و یا قبلاً وظیفه انجــام داده اند، ملزم به کاپی تصدیق کاری، قرار داد خط کاری که ثبت و راجستر شده ای ادارۀ محترم آیسا یا وزارت های محترم اقتصاد، صنعت و تجارت باشد ضم اسناد خویش نموده قبل از ختم میعاد اعلان به مدیریت عمومی اعلانات کارمندیابی آمریت استخدام ریاست منابع بشری، منزل چهارم مرکز این وزارت واقع محمد جان خان واټ مقابل مسجد عبدالرحمن، طور حضوری و بصورت آنلاین از طریق ایمل آدرس  hr@moic.gov.af  ارسال نمایید.

سبمیشن ایمیل

hr@moic.gov.af