بست 4 ممثل ریاست افغان فلم وزارت اطلاعات و فرهنگ

farzad_moicgovaf
چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۱:۱۹

Publish Date

Closing Date

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 4 ممثل ریاست افغان فلم وزارت اطلاعات و فرهنگ                                                                         

بست:

4

وزارت یا اداره:

اطلاعات و فرهنگ

بخش مربوطه

افغان فلم

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

4

گزارشده به:

بورد مسلکی طرح و برنامه ریزی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

10/4/1399

کود بست:

015/014/013/012-19-90-36

.....

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
 4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

...........................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تمثیل و هنر نمایی صحنه های تعین شده مطابق فلمنامه جهت تکمیل نقش مربوط.

...........................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. دریافت و مطالعه نمودن فلمنامه بخش مربوط از جانب مسوول (دایرکتر فلم) جهت اجرای بموقع .
 2. تمرین صحنه در مطابقت به رهنمود دایرکتر در مواقعیت های مختلف جهت اجرای دقیق .
 3. آماده گی کامل در اجرای نقش درفلم های داستانی، مستند و سریال ها به منظور دست یابی به نتایج متوقعه اداره مربوطه.
 4. هنر نمایی کردن در صحنه های فلم ، سریال و روی صحنه جهت تولید فلم های هنری و داستانی.
 5. تحقیق و مطالعه زندگی نامه های بازی گران مشهور دیدن فلم ها جهت بلند بردن توانایی هنر خویش.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های بخش مربوطه؛
 3. اشتراک در ورکشاپ های هنری جهت ارتقای ظرفیت شان.
 4. تنظیم وظایف و رهنمایی کارکنان مسلکی و اجرائیوی به منظور بهتر شدن فعالیت در بخش تولید فلم.
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط با ممثیل و نهاد های هنری فلم سازی به منظور بهبود اجراآت و گسترش هنر سینما.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی لیسانس  هنرهای زیبا به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش های:( تمثیل و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور.

مهارت های لازم:تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور( دری یا پشتو) تسلط کامل به زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه ، آشنایی کامل با تمام استندرد های تخنیکی،فنی وهنری  سینما و توانایی بازی نمودن نقش ها و هنر نمایی

موارد تشویقی:

الف(5)نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام برای افراد دارای معلولیت.

  ب(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند

علاقه مندان می توانند لایحه وظایف، رهنمود درخواستی، فورمه درخواستی و چک لست تسلیم دهی فورم را از قسمت Documents  دانلود نمایند.

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود رهنمود درخواستی
دانلود فورمه درخواستی
چک لست تسلیم دهی فورم

Related VacanciesShow all

Back to vacancies