بست 4 باستان شناس ریاست باستانشناسی

farzad_moicgovaf
چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۱:۳۲

Publish Date

Closing Date

 

 

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 4 باستان شناس ریاست باستانشناسی                                                                                             

بست:

۴

وزارت یا اداره:

اطلاعات وفرهنگ

بخش مربوطه:

باستانسناسی

موقعیت پست:

کابل ( مرکز )

تعداد پست:

۱۳

گزارشده به:

آمر حفریات

گزارش­گیر از:

ندارد

کود بست:

۰۲۱-۰۰۹-۱۶-۹۰-۳۶

تاریخ بازنگری:

۲۸/۶/۱۳۹۹

..........................................................................................................................

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
 4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

........................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: بررسی، ثبت وسجیل ساحات باستانی، سهمگیری فعال در اجرای کاووشهای باستانی و تهیه رساله ومقالات علمی.

........................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. طرح و تدوین برنامه های حفریاتی در استقامت های معین به منظور دستیابی به نتایج مطلوب اداره مربوط.
 2. انجام حفاری در ساحات تحت پلان به منظور دریافت آثار باستانی و روشن ساختن وقایع گذشته برای آینده.
 3. انجام سفر به ساحات تحت پلان به منظور حفاری ساحات و نقاط تعین شده.
 4. ارائه نظریات وپیشنهادات پیرامون ساحات باستانی آسیب پذیر جهت حصول نتایج ازقبل تعین شده اداره مربوط.
 5. مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای که درساحات باستانی انجام می شود غرض نیل به اهداف اساسی اداره مربوط.
 6.  تدوین مقالات علمی و ارائه آن در برنامه ها و سیمینارهای ملی وبین المللی بمنظور نیل به اهداف مورد نظر اداره مربوط.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛
 2. ارائه مشوره های مسلکی به اداره مربوط و همکاری باشعبات ذیربط غرض دستیابی به اهداف مورد نظراداره مربوط.
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط رسمی ومنطقی ریاست کاووشهای باستانی جهت اخذ هدایات،پالسی ها وحمایت های لازم اداره مربوط

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته های باستانشناسی و اتنوگرافی و علوم اجتماعی. ساینس  به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش های:( باستانشناسی  و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور.

مهارت های لازم:تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور( دری یا پشتو) تسلط کامل به زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

توان بدنی مناسب برای کار در شرایط سخت آب و هوایی،  داشتن اطلاعات تاریخی و جغرافیایی در مورد ایران و کشورهای همسایه و   توانایی کار تیمی یا رهبری یک تیم و مهارت های ارتباطی خوب

موارد تشویقی:الف(5)نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام برای افراد دارای معلولیت.

  ب(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

علاقه مندان می توانند لایحه وظایف، رهنمود درخواستی، فورمه درخواستی و چک لست تسلیم دهی فورم را از قسمت Documents  دانلود نمایند.

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود رهنمود درخواستی
دانلود فورمه درخواستی
دانلود چک لست تسلیم دهی فورم

Related VacanciesShow all

Back to vacancies