بست 3 آمر ردیابی و جلوگیری از قاچاق آثار/ ریاست موزیم ملی

Anonymous (not verified)
پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۹ - ۱۲:۲۷

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

بست 3 آمر ردیابی و جلوگیری از قاچاق آثار/ ریاست موزیم ملی                                        

 

بست:

3

 

وزارت یا اداره:

اطلاعات وفرهنگ

 

موقعیت پست:

کابل ()

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

رئیس موزیم ملی

 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر

 

کود :

15-13-90-36

 

تاریخ بازنگری:

15/10/1397

9/3/1398 ختم اعلان 15/3/1398

       

..............................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه : تنظیم امور جلوگیری صدور آثار تاریخی و فرهنگی به خارج از کشور و ردیابی آثار سرقت شده در مطابقت با موادات قانون حفظ میراثهای فرهنگی کشور

...................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف
 2. مدیریت، تطبیق و مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های آمریت مربوطه؛
 3. سازماندهی و تنظیم تمامی اجراآت آمریت مطابق قانون, مقررات و طرزالعمل های نافذه
 4. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 5. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار در همآهنگی بخش های مربوطه.
 6. ایجاد یک مکانیزم موثر جهت تشریح روند و شفافیت در پروسه صدور اشیایی غیر انتیک و طی مراحل اسناد سازی به مراجعین.
 7. مراقبت از توزیع جواز تجارتی اشیای غیر انتیک وطی مراحل شدن قانونی این پروسه.
 8. کنترول از اخذ حق الصدور اشیای غیر انتیک و تحویل دهی بموقع پول به حساب واردات دولت.
 9. کنترول از توزیع کتاب اندراج، ثبت اشیایی غیر انتیک در دوکاکین که در تجارت این اشیا مبادرت می ورزند.
 10. ایجاد دیتابیس آثار سرقت شده وآثار که از طریق نیروی های امنیتی از کشور های خارجی برگردانیده می شوند.
 11. کنترول و مراقبت دوامدار از شعبات تحت اثر با در نظرداشت معیارهای کاری در کمرگات ومیدان های هوایی.
 12. کنترول و بررسی از اشیا انتیک و غیر انتیک که از خارج به داخل کشور وارد میگردد با در نظرداشت اسناد اجازه نامه آن مطابق به قوانین ملی وبین المللی.
 13. ارائه رهنمود های مناسب و مشوره های لازم به کارمندان تحت اثر جهت جلوگیری و ردیابی آثار قاچاق شده تاریخی.
 14. جمع آوری و ارسال اسناد آثار سرقت شده موزیم ها و ساحات باستانی به نهاد های  امنیتی و انترپول وسایر نهاد های امنیتی.
 15. کنترول دوامدار از بازار های انتیک فروشی آنلاین جهان جهت جلوگیری ازخرید و فروش اثار باستانی و فرهنگی کشور.
 16. ایجاد یک میکانیزم موثر جهت کنترول بازارهای انتیک فروشی کشور.
 17. ایجاد هماهنگی با نهاد امنیتی در قسمت جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی.
 18. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 19. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 20. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی : لیسانس در یکی از رشته های علوم اجتماعی،  حقوق . اداره عامه و باستانشناسی  به درجه بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.
 2. تجربه کاری مرتبط (  2 سال )
 3. مهارت هاي ديگر( كورسهاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت و غيره....)
 4. تسلط / بلدیت کامل به یکی زبان‌های رسمی کشور (دری و پشتو ) و بلدیت بزبان انگلیسی
 5. داشتن مهارت‌های کمپیوتری مرتبط بوظیفه
 6. داشتن مهارت های مدیریتی

 

Documents

فورم درخواستی
رهنمود

Related VacanciesShow all

Back to vacancies