اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارکات ایجاد و تجهیز اطاق ویدیو کنفرانس و تهیه کمره عکاسی برای ریاست ګرځندوی و مسؤلین توریزم ولایات

ناپیژنده (not verified)
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارکات ایجاد و تجهیز اطاق ویدیو کنفرانس و تهیه کمره عکاسی برای ریاست ګرځندوی و مسؤلین توریزم ولایات

Publish Date

Closing Date