اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارکات ایجاد و تجهیز اطاق ویدیو کنفرانس و تهیه کمره عکاسی برای ریاست ګرځندوی و مسؤلین توریزم ولایات

farzad_moicgovaf
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارکات ایجاد و تجهیز اطاق ویدیو کنفرانس و تهیه کمره عکاسی برای ریاست ګرځندوی و مسؤلین توریزم ولایات

Publish Date

Closing Date