سکرتر اجرائیوی معینیت ګرځندوی، مالی و اداری

farzad_moicgovaf
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۲ - ۱۰:۴۸

Publish Date

Closing Date

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

سکرتر اجرائیوی معینیت ګرځندوی، مالی و اداری                                                                                                                     

بست:

۴

وزارت یا اداره:

اطلاعات وفرهنگ

بخش مربوطه

دفتر مقام

موقعیت پست:

کابل ( مرکز )

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

رئیس دفتر

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

کود

۱۹-۰۱-۹۰-۳۶

تاریخ بازنگری:

۲۸/۶/۱۳۹۹

 

 

                                           

.......................................................................................................................................................

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
 4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

.......................................................................................................................................................

هدف وظیفه:  تنظیم و حصول اطمینان از حفظ و نگهداشت اسناد و تکثیر اوامر و هدایات معینیت به بخش های مربوطه غرض اجراات.

.......................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تنظیم ملاقات ها و نشست های مقام معینیت با شخصیت ها و ادارات ذیدخل به منظور هماً هنگی بهتر.
 2. تنظیم ارتباطات تلیفونی مقام معینیت با تمام ادارات و مراجع ذیربط و در صورت ضرورت باالعکس آن.
 3. اخذ احکام و هدایات مقام معینیت به منظور  ابلاغ آن به سایر مراجع داخلی وزارت.
 4. اخذ مکاتیب، پیشنهادات و سایر اسناد واصله به مقام معینیت جهت  طی مراحل بعدی آن.
 5. ترتیب آجندای جلسات معینیت و تکثیر آن به اعضای جلسه قبل از آغاز.
 6. حفظ و نگهداشت اسناد و اوراق مربوط به مقام معینیت جهت استفاده بعدی.
 7. تهیه و ترتیب گزارشات و صورت جلسه و یادداشت تصامیم غرض تکثیر و تطبیق آن.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. مدیریت کارکن تحت اثر و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و برنامه های کاری وزارت.
 3. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های بخش مربوطه.
 4. تنظیم وظایف، مدیریت و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر.
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. اشتراک در جلسات کاری مقام معینیت به منظور  یادداشت از جریان فیصله های جلسات و در صورت ضرورت تکثیر و ارسال آن به مراجع ذیربط..
 2. تامین ارتباط با سایر دیپارتمنت های اداره مربوطه جهت اجرای بهتر امورات کاری.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، اداره و تجارت،  اقتصاد، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، حقوق و شرعیات (فقه و قانون)، تاریخ، مردم شناسی، فلسفه، ادبیات، ژورنالیزم، جامعه شناسی، حکومتداری به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری: حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش های:( مدیریت و ارتباطات و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور.

مهارت های لازم: تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور( دری یا پشتو) تسلط کامل به  زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی: الف (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام برای افراد دارای معلولیت.

  ب (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

یادداشت: علاقه مندان محترم فورم درخواستی را از سایت های وزارت اطلاعات وفرهنگ، جابس و اکبر دانلود نموده بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن سند تحصیلی با تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی، تجربه کاری ثبت راجستر شده یی اداره محترم آیسا یا وزارت های محترم اقتصاد، تجارت و صنعت و کاپی تذکره تابعیت به طور حضوری تسلیم نموده و (از ضمیمه کردن تقدیر نامه، تحسین نامه وتصدیق نامه) خود داری نمائید.  تشکر از توجه شما

قابل توجه: لایحه وظایف، رهنود درخواستی، فورمه درخواستی و چک لست تسلیم دهی را در پایین از بخش Documents دانلود کرده می توانید.

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود رهنود درخواستی
دانلود فورم درخواستی
دانلود چک لست تسلیم دهی فورم