مدیر کتابخانه ولسوالی شکردره

ناپیژنده (not verified)
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۹:۴۹

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

مدیر کتابخانه ولسوالی شکردره

 

بست:

5

 

وزارت یا اداره:

اطلاعات وفرهنگ

 

بخش مربوطه:

کتابخانه عامه

 

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

آمر کتابخانه نواحی و ولسوالی ها

 

گزارش­گیر از:

 

 

کود

36-90-17-044

 

تاریخ بازنگری:

 

....................................................................................................

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

  1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
  2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
  3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
  4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
  5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

...................................................................................................

هدف وظیفه: گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی در محل مربوطه از طریق ارائه خدمات کتابداری توزیع و جمع آوری کتاب به مردم.

...................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1. زمینه سازی محیط مناسب برای مطالعه و کتابخوانی به منظور تشویق جوانان و نوجوانان به کتاب.

2. استفاده از راه کار های مناسب جهت تشویق مردم به مطالعه و کتابخوانی از طریق راه اندازی مسابقات، در همآهنگی نهاد های همکار.

3. تنظیم و ترتیب کتب به شلف های کتاب مطابق نورم غرض عرضه خدمات باکیفیت به مراجعین .

4. توزیع و در دسترس قرار دادن کتب به مراجعین به منظور رفع مشکلات و نیازمندی های آنها.

5. انعکاس نیازمندی های کتابخانه و مراجعین به مقامات ذیصلاح غرض از بین بردن نواقص و مشکلات اداره مربوط.

وظایف مدیریتی:

6. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.

7. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.

8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

  1. تأمین ارتباط رسمی و منطقی با ریاست غرض اخذ هدایت ،رهنمائی ها،لوایح وپالیسی ها.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

  1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومتداری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، شرعیات(فقه و قانون)، اداره و مدیریت، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، ژورنالیزم، ادبیات، فلسفه، تاریخ، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، ارتباطات، مردم شناسی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر تحصیلی ارجحیت داده می ‌شود.
  2. تجارب کاری: برای احراز این بست ضرورت به تجربه کاری نمیباشد.
  3. مهارت های لازم:

‌            أ. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

           ب. مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود رهنمود درخواستی
دانلود فورمه درخواستی
دانلود چک لست تسلیم دهی فورم