گالری رسانه

Ministry of Information and culture last week

وزارت اطلاعات وفرهنگ درهفته گذشته

The Ministry of Information and culture last week

وزارت اطلاعات وفرهنگ درهفته گذشته

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونې کې

Ministry of information and culture last week

وزارت اطلاعات و فرهنگ در هفته گذشته

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونې کې

وزارت اطلاعات وفرهنگ درهفته گزشته

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونې کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونې کې

کابل کې دپریلانسنګ پرانیست غونډه ته د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست وزیر ملا خير الله خير خواه وینا

د افغان یوټیوبرانو او د نورو بریښنایی شبکو د جواز او فعاليتونو په اړه MOIC د نشراتو معین سره مرکه!

Pagination