گزارش فعالیت های ولایات هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

moic_admin
یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۱ - ۱۰:۱۴
دانلود گزارش نام ولایت شماره
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پکتیا 1
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پنجشیر 2
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تخار 3
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فاریاب 4
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دایکندی 5
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا زابل 6
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سرپل 7
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا سمنگان 8
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا فراه 9
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کندهار 10
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا هرات 11
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا لوگر 12
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نیمروز 13
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ارزگان 14
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بادغیس 15
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بدخشان 16
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بغلان 17
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بلخ 18
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پروان 19
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پکتیکا 20
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خوست 21
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دایکندی 22
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا میدان وردک 23
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا غزنی 24
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا غور 25
گزارش و فعالیت های هفته وار بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کندز 26

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۷ - ۱۰:۱۵
Background image

پیام تاثر وهمدردی رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت درگذشت حشمت فنایی، هنرمند مشهور کشور


پیام تاثر وهمدردی رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت درگذشت حشمت فنایی، هنرمند مشهور کشو
با تاسف دریافتیم که حشمت فنایی، هنرمند مشهور تیاتر و سینمای کشور بنا بر مریضی یی که عاید. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۲ - ۱۱:۵۴
Background image

رهبری وزات اطلاعات وفرهنگ حمله بر موترکارکنان تلویزیون خورشید را تقبیح کرد


رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ آماج قراردادن  موترحامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید را با شدید ترین الفاظ تقبیح کرد.
درانفجاری که عصرامروزدرساحۀ کلوله پشتۀ کابل موتر حامل کارمندان. . .

BACK TO NEWS