مشاور پالیسی رسانه ها و سخنگو

مولانا مفتی عبدالمتین (قانع)

مشاور (پالسی رسانه ها) وسخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ومسؤل ارتباطات عامه ( خارجه و داخله ) .

(< تحصيلات علوم إسلامي و ديني >)

١- فاضل علوم إسلامي در جامعة دارالعوم زکریا {رح} در (إسلام آباد ، پاکستان) بسند اعلی و ممتاز مع الشرف .
٢- متخصص در  کلیة الدعوة والإرشاد والثقافة در جامعة الرشید (کراچي ، پاکستان) .
۳- متخصص در زبان ‌و ادبیات عربی (في اللغة العربية وادبها) در جامعه إبن عباس (کراچي ، پاکستان ) .
۴- متخصص در  فقه إسلامي وتحقیق المسائل وعلوم المناظرة در اکوړه ختک (پشاور پاکستان) .

(< علوم دنیوی و عصری >)

۱- (۱۶ ) پاس (لیسائنس) در اسلامیات و شرعیات در انترنیشنل فیڈرل بورد اسلام آباد پاکستان .
۲- دیپلوم درسهای رهبری وادره و مدیریت عامه وسیاست .

(< متخصص در علوم و فنون های مختلف >)

۱- صحافت و ژورنالیزم .
۲-  خطابت .
۳- سیرت النبی ( ‏صلى الله عليه وسلم ) .
۴- تاریخ .
۵- جغرافیه .
۶- غزوه فکری .
۷- دعوت واسالیب دعوت ( مسلم و غیر مسلم ) .
۸- تقابل ادیان .
۹- رد علی الإحاد و الملحدیة .
۱۰- ختم نبوت (‏صلى الله عليه وسلم ) .
۱۱- فلسفه جدیده و معاصر .

(< متخصص و وارد بزبانهای … >)

۱- عربی .
۲- فارسی .
۳- پښتو .
۴- اوردو .
۵- انگلیسی (۵۰ ٪ ) پنجاه فیصد .

(< تجارب ‌عملی و کارنامه >)

۱- رئیس دفتر معاونیت اول و عمومی امنیت ملی و استخبارات امارت اسلامی افغانستان .