اعلان داواطبی تهیه و خریداری مقدار 109615 لیتر تیل دیزل LO-062 و مقدار 114959 لیتر تیل پطرول A-92 مورد ضرورت وسایط وزارت اطلاعات و فرهنگ

farzad_moicgovaf
اعلان داواطبی تهیه و خریداری مقدار 109615 لیتر تیل دیزل LO-062 و مقدار 114959 لیتر تیل پطرول A-92 مورد ضرورت وسایط وزارت اطلاعات و فرهنگ

Publish Date

Closing Date