پیام همدردی رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ

با اندوه فراوان خبروفات عاشق الله یعقوب خبرنگار سلام وطندار را دریافت کردیم.
ما به عنوان حامیان اهل رسانه و اصحاب قلم خود را دراین سوگ بزرگ شریک می دانیم و از بارگاه خداوند منان به متوفا بهشت برین و به بازماندگانش صبر جمیل استدعا داریم .
به این مناسبت مراتب همدردی عمیق را به خانواده، دوستان، اقارب و خانواده بزرگ رسانه های کشور ابراز می داریم .
عاشق الله یعقوب ازمدت ها دربخش اطلاع رسانی درسلام وطندار کار کرد و با بخش پشتوی روزنامه هشت صبح صمیمانه همکاری کرد.
او روز گذشته دراثر سکته قلبی وفات کرد و به جاویدانگی پیوست . نالان