تهیه و تدارکات وسایل و تجهیزات خبرنگاری مرکز اطلاع رسانی و وسایل و تجهیزات ایجاد پرودکشن با نصب انستالیشن و ساخت استدیوی پرودکشن

تاریخ نشر: May 30, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 19, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات: