تهیه و تدارکارکات وسایل و تجهیزات خبرنگاری، مرکز اطلاع رسانی و وسایل و تجهیزات ایجاد پرودکشن با نصب انستالیشن و ساخت استدیو پرودکشن

تاریخ نشر: Apr 15, 2019

تاريخ خاتمه: May 19, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات: