داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه دیتابیس،دیجیتل سازی و تهیه تجهیزات آرشیف آژانس باختر
Apr 15, 2019 May 08, 2019
تهیه و تدارکارکات وسایل و تجهیزات خبرنگاری، مرکز اطلاع رسانی و وسایل و تجهیزات ایجاد پرودکشن با نصب انستالیشن و ساخت استدیو پرودکشن
Apr 15, 2019 May 19, 2019
توسعه سایت و ساخت اپلیکیشن خبری آژانس باختر
Apr 15, 2019 May 04, 2019
دعوت به داوطلبی ترمیم دیوار ستوپه موزیم ملی ولایت لوگر
Apr 08, 2019 May 01, 2019
دعوت به داوطلبی ترمیم آبده تاریخی زبارت ملک سبز علی ولایت لوگر
Apr 08, 2019 May 01, 2019
تهیه و تدارک 5 قلم اجناس تکنالوژی گسترش نشرات روزنامه های دولتی در پنج زون کشور (بلخ، ننگرهار، کندهار، هرات، و پکتیا)
Apr 05, 2019 Apr 21, 2019
تهیه و خریداری مقدار 97،686 لیتر تیل دیزل و مقدار 90،798 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط وزارت اطلاعات و فرهنگ بابت سال مالی 1398
Apr 05, 2019 Apr 21, 2019
اعلان دعوت به داوطلبی مجدد
Apr 05, 2019 Apr 21, 2019
تهیه و خریداری روغنیات و فلترباب مورد ضرورت وسایط بابت سال مالی 1398
Mar 27, 2019 Mar 05, 2019
ترمیم آبده تاریخی شاه علم خان ولایت زابل
Mar 27, 2019 Apr 24, 2019
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد