داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی مواد خوراکه باب. ترکاری، میوه مربوط محافل وسیمینارهای وزارت اطلاعات وفرهنگ:
Jun 23, 2018 -
اعلان دعوت به دواطلبی ترمیمات اساسی تعمیر مرکزی، معینیت امور جوانان و ریاست ها
Jun 04, 2018 Jul 04, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پرزه جات مختلف النوع وسایط مورد ضرورت
Jun 04, 2018 Jun 10, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر کتابخانه محلی پروان
Jun 04, 2018 Jun 10, 2018
ترمیم ،تعویض و احیآ یک پایه لفت (آسانسور) مرکز وزارت اطلاعات و فرهنگ
May 30, 2018 Jun 23, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی تهیه و خریداری وسایل مورد ضرورت لابرتوار آرشیف ملی
May 20, 2018 Jun 11, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
May 20, 2018 May 26, 2018
تهیه و تدارک ۳ ام بی انترنت وی ست برای پروژه مس عینک در ولایت لوگر
May 19, 2018 Jun 09, 2018
کرایه گرفتن چهلر عراده 303 و 3 عراده نوع هایلکس /آستانه/ فلانکوچ از آمریت حفریات الی ساحه معدن مس عینک ولایت لوگر
May 15, 2018 Jun 06, 2018
اعلان دعوت به داوطلبی خریداری یک پایه جنراتور
May 07, 2018 Jun 02, 2018
صفحه 1 از 2
قبل12بعد