رياست هنرستان

ریاست هنرستان

 

ریاست هنرستان متشکل از دو امریت میباشد.

1- امریت نگارستان ملی

2- امریت اموزشگاه هنری غلام محمد میمنه گی

در ابتدا این دو امریت ریاست بو د  و در سال 1390 این دو ریاست با هم مدغم گردید  و  ریاست هنرستان  به وجود امد که فعلا این دو امریت در چوکات و تشکیل ریاست هنرستان فعالیت مینماید.

- در مجموع تشکیل ریاست هنرستان با پروسونل مسلکی و خدماتی ان به (46) نفر میرسد.

- هر دو امریت این ریاست در استقامت های مشخص هنر ی فعالیت می نمایند.

·        هدف رياست هنرستان:

-          جمع اوری ،حفظ نگهداری آثار، ترميم ، مرمت آثار هنري.

-         معرفي هنرهاي زیبا ،تربيه جوانان و نوجوانان و علاقه مندان هنر در بخش هاي هنري و صنايع دستي.

-         معرفي هنرهاي زیبا از طريق داير نمودن نمايشگاه هاي هنري.

-         نقد و بررسي آثار در جريان نمايشگاه هاي هنري و پروگرامهاي هنري.

-         ايجاد ارتباط به موسسات و نهاد هاي فرهنگي و هنري، داخلي و خارجي.

 - رهبری،کنترول و نظارت ازتمام فعالیت های هنری که درجهت تقویت ومعرفی  هنر های زیبا (هنرنقاشی، رسامی، خطاطی  مینیاتوری ) ورشد صنایع دستی  ،جمع آوری و حفظ و نگهدای آثار هنری ، هنرمندان کشور جهت زنده نگهداشتن فرهنگ هنر اصیل کشور. معرفی هنرهای زیبا ، صنایع دستی و تربیه جوانان و علاقه مندان هنر در پروگرام های هنری و نمایشگاه های هنری   ایجاد میکانیزم ، ارزیابی آثار تاریخی و معاصر با هدف تعیین قیمت ارزش مادی، معنوی و فرهنگی آثار .فراهم آوری زمینه برگذاری نمایشگاه های هنری جهت شناساندن هنر های زیبا و صنایع دستی کشور .

- جلب همکاری نهاد های فرهنگی داخلی و خارجی جهت تدویر ورکشاپ های آموزشی به شکل نظری و عملی برای متقاضیان در عرصه هنر های زیبا و صنایع دستی .

امریت نگارستان ملی:

متشکل از بخش های ذیل میباشد.

- مدیریت ترمیم آثار

- مدیریت نمایشگاه

- مدیریت  ثبت و راجستر

-  بخش رهنمای داخل و خارجی

-  بخش مخزن آثار

 هر مدیر یت این امریت وظایف مشخص خود را به پیش میبرد.

- امریت نگارستان ملی یک نمایشگاه دایمی دارد  که در ان اثار هنرمندان داخلی وخارجی را که قدامت تاریخی دارد  در سالون های خویش دیکور و به نمایش گذاشته است . دیکر  ایجاد  نمایشگاه مؤقت  از اثار هنرمندان کشور  در اوقات مختلف به مناسبت های مختلف غرض معرفی  هنر اصیل کشور ومعرفی خو د هنرمند  با کار کرد هایش در جامعه به مردم.

 اگر به تاریخچه نگارستان ملی نظر اندازی شود . نگارستان ملی درسال 1362 ه ش به نام نگارخانه ملی در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ شروع به فعالیت نموده که در میزان همان سال بنام گالری  ملی مسمی گردیده که با 200 اثر نقاشی به فعالیت آغاز نمود که تا سال های 1370 آثار نگارستان ملی (گالری ملی )    به 820 اثر هنری که متشکل از آثار نقاشی ،خطاطی ،میناتوری، معرق کاری  وسوزن دوزی میرسید به نمایش گذاشته بود که همه روزه به روی علاقمندان هنر باز بود، و است.

تعمیر نگارستان ملی که بیشتر از 120 سال قدامت دارد و یکی از  آبده تاریخی  میباشد  که در دو طبقه اعمار گردیده و در جاده آسمایی موقیت دارد.

 در چند دهی اخیر  از اثر جنگ های داخلی و خانمان سوز  نگارستان ملی خسارات ئ مشکلات  زیادی را متحمل گردید . قبل از این حادثات مقامات وزارت و  مسوولین نگارستان  خواست تا یک تعداد آثار از گزند روزگار در امان بماند، به تعداد 63 اثر ناب هنری از هنرمندان محبوب کشور را در آرشیف ملی که مکان مناسب برای نگهداری آثار بود انتقال داد و در انجا نگهداری میشد . و همیشه کارمندان مسلکی نگارستان ملی از آن مراقبت می نمودند. نگارستان ملی همیشه در کوشش آن بوده تا آثار که در نگارستان ملی موجود است از ان حفظ و نگهداری درست صورت گیرد.از اینکه  مکان مناسب برای جابجا نمودند آثار دیگر نگارستان وجود نداشت.بعد از سال های 1370 ه ش به تعداد 200 اثر نگارستان ملی غارت و به تعداد 210 اثر آن توسط حکومت طالبان از بین رفت که کارمندان نگارستان ملی توانستند پارچه های باقی مانده آثار متذکره را حفظ و نگهداری نمایند. که یک تعداد از پارچه های آثار تخریب شده فعلا در نگارستان ملی موجود است که قابل ترمیم میباشد. و همچنان یک تعداد آثار توسط هنرمندان نجات داده شده است  آمریت نگارستان ملی همیشه کوشیده تا از طریق آثار دست داشته خویش فرهنگ وهنری کشور عزیز را به معرفی بگیرد. بعد از حکومت موقت نگارستان ملی  مجددآ احیای گردیده که توسط حامد کرزی رئیس جمهور افتتاح  وبه فعالیت  آ غازنموده و فعلا نگارستان ملی دارای 540 اثر هنری از هنرمندان کشور و 120 اثر خارجی در جمع آثار نگارستان ملی موجود است.از جمله 702 اثر نگارستان ملی تعدادی اثار از طرف هنرمندان داخلی و یک تعداد از هنرمندان خارجی مانند (هنرمندان ایران، روسیه و فرانسه) به  نگارستان به شکل تحفه اهدا گردیده  است.  فعلا نگارستان ملی در 13 ولایت ( قندهار، هلمند، غزنی ، میدان وردک ، بلخ ، هرات ، لوگر ، خوست ، پکتیا ، فاریاب ، پنچشیر ، ننگرهار و سمنگان )  نماینده گی دارد که در چوکات  و تشکیل ریاست های اطلاعات وفرهنگ ولایات فعالیت می نمایند.و قرار است که در ولایات بغلان ، بامیان ، ارزگان، نیز در سال جاری نگارستان های جدید افتتاح گردد که کارهای مقدماتی آن تحت اجرا می باشد.

- تدویر نمایشگاه به مناسبت روزهای مختلف تاریخی در مرکز و ولایات کشور. در حدود (    ) نمایشگاه  تدویر گردیده است

 

-                  تدویر فیستیوال  های هنری به مناسبت هفته فرهنگی ایکو در ولایت بلخ ، کابل وکشورهای تاجکستان ایران و ترکمنستان.

 

- از هفته فرهنگی سارک در بامیان درتجلیل بعمل امد و یک تعداد هنر مندان داخلی و خارجی در این پروگرام اشترک نموده  بودند . در خارج کشور هندوستان بنگدیش بوتان نیپال سریلانکا

-               فیستوال هنری در کشورهای عربستان سعودی و هندوستان

دیکور دیزاین قصرهای ارگ ریاست جمهوری قصر مرمرین قصر پغمان اداره امور وزارت خارجه تعمیر اسبق پارلمان جدید پارلمان ،تالار های مقام ولایت بلخ میدان وردک لوگر هلمند پکتیا قصرشاهی جلال آباد هوتل پنچ ستاره شهر جلال آباد توسط کارمندان مسلکی این اداره صورت گرفته است .

-توزیع جواز به یک تعداد نگارستان شخصی در شهر کابل خوست هرات و بلخ

-اعزام کارمندان جهت تدویر نمایشگاه در کشور های هند ایران پاکستان بنگلا دیش و سریلانکا

- خریداری آثار از هنرمندان مختلف جهت غنامندی نگارستان ملی ارگ ریاست جمهوری اداره امور قصر پغمان قصر شاهی جلال آباد و یک تعداد ولایات کشور

- تحسین و تقدیرنمودند هنرمندان  به مناسبت روز های مختلف تاریخی

- همکاری با نهاد های فرهنگی موسسه فیروز کوه پوهنحی هنرهای زیبا گویته انستیتوت بنیاد فرهنگی آغا خان و موسسه گلوبل و موسسه انافی.

نگارستان ملی بار اول توسط کشور یونان  ترمیم و بازسازی و دو بار دیگر از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی گردیده است وسالانه علاقمندان زیادی از نگارستان ملی باز دید به عمل میآورند که تعداد شان به هزاران تن میرسد.که بیشترین آنها هنرمندان نقاش ، خطاط و علاقمندان هنر اعم از اشخاص خارجی و داخلی محصلین پوهنتون های دولتی و خصوصی شاگردان مکاتب میباشند. که در مورد آثار از طرف رهنما های نگارستان ملی برای شان توضحات لازم داده میشود

آمریت اموزسگاه هنری غلام محمد میمنه گی.

-         آمريت آموزشگاه هنري غلام محمد ميمنه گي در سال 1351 در چوكات وزارت اطلاعات و فرهنگ بنام صنايع مستظرفه به فعاليت آغاز نمود، در سال 1357 بنام سازمان هنري غلام محمد ميمنه گي تغير نام نمود بعداً بنام نگارستان غلام محمد ميمنه گي بعد از آن بنام هنرستان غلام محمد ميمنه گي و اكنون بنام آمريت آموزشگاه هنري غلام محمد ميمنه گي در چوكات رياست هنرستان فعاليت دارد. از زمان تاسيس تا اكنون تعداد زيادي از شاگردان را به جامعه تقديم نموده و اكنون در رشته هاي رسامي، نقاشي، خطاطي، خياطي، ديزاين كمپيوتر، هنري براي اطفال، كرشنيل بافي فعاليت دارد كه داراي چهار مديريت مسلكي ميباشد.

1-    مديريت نقاشي.

2-    مديريت گرافيك.

3-    مديريت هنر اطفال.

4-    مديريت صنايع دستي و مجسمه.

در حدود 200 تن شاگردان فعلاً در پروگرامهاي اين مركز تنظيم بوده و تحت آموزش قرار دارند.

پروگرام های این امریت دررشته ها نقاشی ،خطاطی ، مینیاتوری  هژده ماه و متباقی پروگرامها یک ساله میباشد.

- تدریس در این مرکز مجانی بوده  و هرکس بدون در نظرداشت سن و سال میتوانند از پروگرام های این مرکز استفاده نمایند.

در ختم پروگرام در صورت که شاگردان  در امتحان مؤفق شوند تصدیق نامه برای شان داده میشود.

تدریس بشکل عملی ونظری صورت میگیرد .

در جریان تدریس  غرض ارتقاع ظرفیت مسلکی  شاگزدان مطابق به پلان مطروحه ورکشاپ ها وسیمینار ها ی هنری  نیز برای شاگردان دایر میگردد.

از ایتدای تائسیس تا اکنون ای مرکز تعداد زیاد شاگردان  را تربیه و به جامعه تقدیم نموده است.

اکثرآ هنرمندان کشور از پروگرامهای این مرگز استفاده نموده اند.