ارزیابی وضعیت دسترسی به اطلاعات در 60 اداره دولتی

ارزیابی وضعیت دسترسی به اطلاعات در 60 اداره دولتی
 
وزارت اطلاعات و فرهنگ بر اساس تعهدی که در چوکات «پلان عمل ملی» مبنی بر ارزیابی واحدهای اطلاع رسانی در 60 اداره دولتی و تقویت میکانیزم  اطلاع رسانی در این ادارات و ایجاد 4 واحد اطلاع رسانی معیاری، داشت، طی 10 جلسه کاری و بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها در 60 اداره دولتی، وضعیت دسترسی به اطلاعات را در 58 اداره طی گزارش 71 صفحه ای نهایی کرد و در این جا در دسترس شما قرار دارد.
برای مطالعه گزارش به لینک زیر کلیک کلید.