دساحه باستانی ت‍په مرنجان شهرکابل

ساحه باستانی ت‍په مرنجان کابل یکی از جمله  ساحات عصرکوشانی و یک معبد بودائی دوره قبل از اسلام است نظر به تحقیقاتی که توسط باستانشناسان صورت گرفته این معبد در دوره کوشانی های بزرگ در وقت حکومت (کجولاکدفیزس) موسس یا اولین شاه خانواده کوشانی که دانمشندان دوره حکمروایی موصوف را (50-58 سال قبل از میلاد  میدانند اعمار گردیده است .

تحقیقات علمی و مسلکی باستانشناسی اولین بار در سال 1312 هجری شمسی مطابق 1933 میلادی توسط یک تیم باستان شناسان فرانسوی و هئیت افغانی محترم استاد احمدعلی کهزاد صورت گرفت که بعداً (ژرف هاکن) باستانشناس معروف فرانسوی با همین تیم همراه بکار تحقیقات ادامه دادند.

در اثرحفریاتیکه دراین ساحه صورت گرفت مجسمه بودیستوا، مجسمه سنگی ،مجسمه استوکی ، ظروف سفالی ومسکوکات مسی ، نقره یی ، طلایی ، ساختمانهای معابد عصربودایی و ستوپه ها بدست آمد.

قرار ملاحظه اسناد تاریخی این ساحه در سال های قبل توسط یک تیم باستانشناسان افغان (9) دوره حفریات گردیده است که در راس این هئیات محترم میراحمد جوینده ، نظرمحمد عزیزی ، واحمد شکیب سالک قرار داشت . درنتیجه کشفیات این هئیات، آثاریکه ازآن بدست آمده به موزیم ملی انتقال گردیده است . نظربه اسناد دست داشته ازتپه مرنجان ،چنین وانمود گردیده که این ساحه مربوط به قرن اول الی سوم میلادی بوده ، و در قرن 4-5 میلادی توسط اهالی دوباره ترمیم ویا مرمت کاری شده است. سالهای قبل تپه مرنجان توسط تیم باستانشناسان ترمیم شده بود که به اثرحوادث اخیردوباره تخریب گردید موقعیت تپه مرنجان درجنوب شرق شهرکابل مقابل بالاحصار درامتداد راه کابل جلال آباد است. نام مرنجان یک داستان فولکلوریک دارد که مرنجان اصلاً نام شخص جادوگری بود ثروت سرشاری داشت پول و دارایی خود را در دل تپه مخفی کرده بود تا روزیکه طلسم او می شکند و تمام خزاین او مبدال به خاک و خاکسترمیشود .

ازمعبد بودایی  تپه مرنجان مجموعه یی بزرگی درحدود (۳۷۳) عدد سکه های نقره ئی ساسانی  ودرحدود (12) عدد ازسکه طلایی (کوشانوساسان ) هم کشف گردیده و ثابت میشود تپه مرنجان و معابد آن درافق شرقی مرنجان حتی تا زمانه های ورود فاتح هان و مبلغان عربی و اسلامی وجود خارجی داشته که مرمت کاری های مسلسل آن گواه این مطلب است .

 قابل یا آوریست قرارداد که بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و موسسه اچکو صورت گرفت کار احاطه اطراف ساحه باستانی تپه مرنجان و ترمیم استوپه مرکزی و استوپه های نذری آغاز گردید درقدم نخست600 متر اطراف ساحه توسط جالی احاطه گردید بعد از آن کارترمیم استوپه مرکزی  واستوپه های نذری که دردهه شصت توسط یک تیم از باستان شناسان ترمیم گردیده بود در جریان بیشتر از سی سال گذشته نسبت عدم مراقبت دوباره تخریب گردیده به صورت اساسی ترمیم گردید. در جریان خاک برداری و پاککاری اطراف ساحه متذکره یک تعداد از پارچه های آثار شامل ریلف سنگی ، پارچه های مجسمه سنگی و پارچه های نا مشخص از سنگ نوع شیست بدست آمد که آثار متذکره رسماًبه موزیم ملی انتقال گردید