ساحه باستانی ت‍په نارنج

معلومات مختصر درمورد تپه نارنج 
سوابق ت‍په نارنج :
ساحه یا معبد که امروز درجوار زیارت پنجه شاه یعنی بین بالاحصار و قلعه  حشمت خان قرار داشته و نزد اهالی محل تحت نام تپه نارنج معروف میباشد که در اوایل ماه جوزا سال ۱۳۹۳ یکتن از اهالی محل درجریان ساختمان منزل شخصی به دیوار قدیمی بر میخورد موضوع بریاست باستانشناسی اطلاع داده شد و هیات مسلکی باستانشناسی به ساحه رفته که بعد از بررسی تصمیم اتخاذ گردید تا کار ساختمانی منزل مذکورمتوقف گردد و بعد از آن تصمیم براین شد که ساحه مورد حفریات قرار بگیرد. 
موقعیت ت‍په نارنج 
تپه نارنج شرقاً وغرباً افتاده که طول آن الی زون ۱۴ به سه صد متر و عرض آن در بعضی قسمت ها الی ۱۸۰ مترمیرسد، درکنارزیارت پنجه شاه و در دامنه کوه زنبورک و درشمال قول حشمت خان احراز موقعیت نموده است . که به یعقین این معبد در ابتدا ساختمانش با آب ایستاده که امروزتحت نام قول حشمت خان معروف میباشد ارتباط داشته وموجودیت چشمه آب در قسمت پایانی جناح جنوبی ساحه دلیل بر آبادانی همچو معبد در حوزه شده میتواند باید علاوه نمود که دو جناح شمالی تپه نارنج توسط دو سیل برمحدود گردیده است و ازسوی هم بطرف شمال شرق آن معبد بودائی مرنجان و بطرف شمال غرب آن معبد بودا و زیارت خواجه صفا واقع بوده است که از 11 میزان سال 1383 الی 1390 یازده دوره مورد حفریات قانونی توسط ریاست باستانشناسی به همکاری ظفرپیمان باستانشناس افغان مقیم فرانسه قرار گرفته که در نتیجه یک معبد بودای مربوط به قرن پنجم و ششم میلادی ( دوره یفتلی ها) کشف گردیده که به تعداد 49 قلم آثار منقول آن شامل سرمجسمه های گچی، استوکی ، گلی و پارچه های اعضای بدن مجسمه های مختلف النوع و مختلف السایز بوده بعد از ثبت و سجل رسماً به موزیم ملی انتقال گردید و آثار غیرمنقول آن که شامل استوپه مرکزی ، استوپه نذری، مجسمه ها ، اطاق های راهبین و اطاق های آتشکده میشود منحیث یک موزیم غیرمنقول توسط ریاست باستانشناسی در ساحه حفظ و نگهداری میشود.