پوهاند محمد رسول باوری بر ترمیم اساسی آبدات تاریخی غزنی تاکید کرد

پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز از ساحات تاریخی غزنی بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و هیئت همراهش در دیدار از ساحات تاریخی ولایت غزنی گفت که آبدات تاریخی غزنی نیاز به ترمیم دو باره دارد و ترمیم آبدات تاریخی غزنی به پیشتواز جشنوارۀ 2013 به گونه اساسی ترمیم نشده بود و نیاز به ترمیم اساسی دارد.
پوهاند باوری افزود: تلاش داریم که تمام آبدات تاریخی یی که در مرکز و ولسوالی های غزنی می باشد به طور درست و مسلکی ترمیم شود.
وی علاوه کرد که در حال حاضر یک تیم مسلکی و فنی وزارت اطلاعات و فرهنگ در غزنی در بخش مرمت کاری و ترمیم آثاری که در آن ولایت وجود دارد، کار می کند.
همچنان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از مرکز سلطان محمود و تپه سردار در مرکز غزنی که ساحات تاریخی می باشد، دیدن کرد و از غصب ساحات تاریخی ابراز نگرانی نمود و هشدار داد که ساحات تاریخی دو باره از نزد غاصبان آنها گرفته می شود.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از حفریات از مناطق باستانی در برخی ساحات نا امن توسط قاچاقبران نیز ابراز نگرانی کرد و از مردم در قسمت جلوگیری از حفریات و قاچاق آثار باستانی که نمایانگر فرهنگ و هویت یک ملت است، طلب همکاری شد.
انجنیرعبدالکریم متین والی غزنی از کار کردهای وزارت اطلاعات و فرهنگ قدردانی کرد و از سرپرست آن وزارت خواست تا در قسمت جلوگیری از تخریب و یا فروپاشی آبدات تاریخی در ولایت غزنی بیشتر تلاش نماید.
وی افزود که رییس جمهور وعده نمود که بالاحصارغزنی دو باره ترمیم خواهد شد.
بر اساس یک خبر دیگر، ساختمان اداری جدید ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی توسط سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و والی غزنی دیروز به بهره برداری سپرده شد.
این ساختمان در دو طبقه به هزینه پیش از بیست و شش میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مدت یک سال ساخته شد که شامل بیست اتاق کاری و سایر ملحقات ضروری می باشد.
قابل یاد آوریست که ساختمان قبلی این ریاست در حمله هراس افگنان در سال 1393 تخریب شده بود.
همچنان، پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ  و والی آن ولایت دیروز ساختمان موزیم ملی غزنی بعداز ترمیم به بهره داری سپرده شد.
ساختمان این موزیم به هزینه چهار میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مدت یک سال ترمیم شده است.
ساختمان موزیم ملی غزنی و بیشتر آثار آن در سال 1393 به اثر حمله مخالفان مسلح تخریب شد و آثار آن که ضرورت به ترمیم دارد، توسط تیم مسلکی فرستاده شده از مرکز دو باره ترمیم می شود.
بر موجب یک خبر دیگر، ساختمان کتابخانه البیرونی در غزنی دیروز توسط پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و والی غزنی به بهره برداری سپرده شد.
ساختمان کتابخانه البیرونی به هزینه بیش از بیست و هفت میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مدت یک سال ساخته شده است که دارای دو سالون بزرگ و سه اتاق کاری و سایر ملحقات ضروری می باشد.
بشیر محمدی رییس اطلاعات و فرهنگ غزنی گفت که در حال حاضر بیش از شش هزار جلد کتاب با عناوین مختلف در آن کتابخانه موجود می باشد.
وی افزود که به اثر حمله هراس افگنان در سال 1393 تعداد زیاد کتاب های این کتابخانه از بین رفت و تلاش داریم تا دو باره این کتابخانه را غنی سازیم.