خانم حسینه صافی: در حل مشکلات به تمام ولایت ها برخورد یکسان صورت میگیرد

والی ولایت ارزگان امروز درملاقات باخانم حسینه صافی نامزد وزیر وسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ مشکلات فرهنگی وبخش نشرات آن ولایت را بیان کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: والی ارزگان بیان داشت که نشرات رادیو وتلویزیون محلی ارزگان طرف قناعت نبوده که با توجه وزارت اطلاعات وفرهنگ این معضل برطرف خواهد شد.
اوهمچنان درمورد بازسازی آثار وآبده های تاریخی آن ولایت نیز مطالبی بیان کرد.
خانم حسینه صافی باشنیدن مسایل مطرح شده گفت: وزارت اطلاعات وفرهنگ در حد امکان با تمام ولایت ها برخورد یکسان می نماید.
به گفته وی گروه ارزیابی موظف گردیده تا مشکلات مرکز وولایت ها را بررسی و درحل آن اقدام گردد.
او از والی ارزگان خواست تا تمام مطالب مورد بحث را از طریق ریاست اطلاعات وفرهنگ آن ولایت به مرکز انتقال دهد.
سرپرست اطلاعات وفرهنگ همچنان گفت که درآینده هفته فرهنگی در ولایت ارزگان برگزار خواهد شد.  ذبیح علم