به تجلیل با شکوه تر صدمین سالگرد استقلال درکندز تاکید شد

جلسه یی به منظور آمادگی برای برگزاری یکصدومین سالروز جشن استقلال کشور درکندز برگزار شد.
عصمت الله مرادی سخنگوی والی کندز به خبرنگار آژانس باختر گفت این جلسه که با اشتراک روسای ادارات دولتی و فعالان نهادهای مدنی برگزار شد شرکت کنندگان طرح ها و پیشنهاد های شان را برای برگزاری جشن باشکوهتر و صدمین سالگرد استقلال کشور با رهبری ولایت شریک کردند.
عبدالجبار نعیمی والی کندز از جشن استقلال به عنوان یک روز افتخار آفرین تاریخی در کشور یاد کرد وافزود با یک فکر ملی و حرکت ملی و اشتراک تمام اقشار جامعه این مناسبت بزرگداشت شود.
نعیمی افزود،برنامه های آگاهی دهی را ازطریق منابر مساجد مکتب ها ،پوهنتون ها به منظور آگاهی عامه و تشویق مردم دراین روز تاریخی راه اندازی شود.
ختم/ شعیب ..