محمد آصف وردک، کارکرد های صندوق حمایت مالی خبرنگاران رابیان کرد

محمد آصف وردک رییس صندوق حمایت مالی خبرنگاران افغانستان، امروز دریک نشست خبری  کارکرد های 5 ساله آن نهاد را توضیح کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین نشست خبری که  ماری نبردآیین رییس دارالانشا ، ممتاز حیدری رییس تفتیش، رخشانه علوی عضو تفتیش ،بشیرعاطف عضوهیئت رهبری و هیلی اعظم سخنگوی صندوق حمایت مالی خبرنگاران نیز حضورداشتند، رییس صندوق حمایت مالی خبرنگاران ، دررابطه به کار کرد های 5 ساله این نهاد معلومات داد و گفت که این صندوق 5 سال قبل ایجاد شده است و به اساس طرزالعمل ،11 عضو هیئت رهبری از نهاد های مختلف دارد .
او افزود که صندوق حمایت مالی خبرنگاران اززمان ایجاد تاحال به شمول کمک 5 میلیون افغانی ازسوی رییس جمهورکشور ومبالغی هم ازسوی دولت و شماری ازشخصیت های دیگر، مبلغ 16 میلیون و 234 هزارو 500 افغانی به حساب صندوق جمع آوری کرده است .
وردک گفت که ازاین جمله فعلآ 13 میلیون افغانی در صندوق موجود است و متباقی به خبرنگاران  مستحق با ارائه اسناد مریضی و نیازمندی شان درجریان 5 سال توزیع شده است .
همینگونه هیئت رهبری صندوق حمایت مالی خبرنگاران ، به پرسش های خبرنگاران پاسخ ارائه کرد .
دراخیر نشست برای دوتن از خبرنگاران مستحق ولایت های کابل و بلخ  ، کمک نقدی صندوق ازسوی مسوولان آن نهاد داده شد . احمدضیا احمدی