مسابقه مقاله نویسی درپروان راه اندازی شد

به مناسبت ماه مبارک رمضان و هفته کتابخوانی درکشور ، مسابقه مقاله نویسی دیروز درپروان راه اندازی شد.
به گزارش آژانس باختر ، این مسابقه که ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ به همکاری آموزشگاه عالی ای ال سی درتالار مطبوعات آن ریاست برگزار شد ، احمد جاوید پویش آمرامور جوانان ریاست اطلاعات وفرهنگ هدف از راه اندازی این مسابقه را آگاهی دهی جوانان از آموزه های دینی ، روش تحقیق و پژوهش و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی عنوان کرد.
عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ پروان روی اهمیت و ارزش مطالعه و کتابخوانی درکشور به تفصیل صحبت کرد و گفت که اداره اطلاعات وفرهنگ به منظور تجلیل شایسته از ماه مبارک رمضان و هفته کتابخوانی این مسابقه را میان جوانان و دانشمندان راه اندازی  کرده است.
فضل الدین عیار والی پروان راه اندازی این مسابقه علمی را گام ارزنده برای آگاهی دهی جوانان خواند وگفت برگزاری همچو برنامه های علمی جوانان را در فرهنگی شدن و بهبود وضعیت تعلیمی و تربیتی درجامعه کمک می کند .
دراین محفل لعل آقا فقیر زاده مسوول آموزشگاه عالی ای ال سی از تطبیق برنامه های ریاست اطلاعات و فرهنگ برای بلند بردن سطح آگاهی جوانان ابراز قدردانی کرد وگفت طرح و تطبیق این برنامه ها درترویج فرهنگ مطالعه اثر گذار خواهد بود.
دراین مسابقه بیشتر ازیکصد جوان با مقالات تهیه شده شان اشتراک کرده بودند که از این میان ده مقاله برتر انتخاب شد که از جمع آن ذکیه سروری مقام اول ، شیرزی فقیر زاده و تمنا شمس به مقام دوم و سوم نایل آمدند.
دراخیر تحایف و تقدیر نامه هایی که از سوی ریاست اطلاعات وفرهنگ تهیه شده بود توسط والی پروان به نویسندگان مقاله ها برتر توزیع شد. خالقیار