کمیته برگزاری جشنواره هفته فرهنگی کابل جلسه کرد

کمیته آمادگی برگزاری جشنواره هفته فرهنگی کابل امروز بریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ جلسه کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، کمیسیون برگزاری جشنواره هفته فرهنگی کابل متشکل از نهادهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی میباشدکه مسوولیت برگزاری این هفته را به عهده دارد.
دراین جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت ، جشنواره هفته فرهنگی کابل از31 جوزا آغاز و تا 6 سرطان ادامه می یابد و درمحلات مختلف شهر کابل با نمایشگاه های کتاب ، صنایع دستی زنان و نمایشات تیاتر، راه اندازی مسابقات ورزشی و اجرای کنسرت برگزار میشود.
دراین جلسه نمایندگان نهادهای فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ونهادهای مدنی نظریات و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
جلسه به خاطر تحقق پیشنهاد های ارائه شده کمیته را به ریاست داکتر خوشحال روهی مشاور فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ موظف ساخت .
ختم/ جاوید