اخبار

 • نخستین جلسه بورد حمایت کاپی رایت برگزارشد

  رده : عمومی

  به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز نخستین جلسه بورد حمایت کاپی رایت برگزار شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که به اساس مقرره ، باید بورد حمایت کاپی رایت به منظورتنظیم...

 • پنجاه اثر نقاشی به نمایش گذاشته شد

  رده : عمومی

  پنجاه اثر نقاشی امروز در نمایشگاهی تحت نام انځوریار در نگارستان ملی به نمایش گذاشته شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ مراسم گشایش در این نمایشگاه صحبت کرد و گفت که نقاشی از جمله هنرهای...

 • حسینه صافی : حقوق زن حقوق بشراست

  رده : عمومی

  با سخنرانی حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امروزمحفل گرامیداشت ازهفتاد مین سالروز صدوراعلامیه جهانی حقوق بشر و پایان کارزارمنع خشونت علیه زنان ، آغازیافت . به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این محفل ازسوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به حضورداشت...

 • کارسروی ساحه باستانی مس عینک، هفته آینده آغازمیابد

  رده : عمومی

  رییس عمومی بانک جهانی امروز دردیدار با حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازادامه همکاری های آن نهاد با این وزارت ، اطمینان داد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدار دررابطه به پروژه حفریات ساحه باستانی مس عینک ، مساعد ساختن زمینه به...

 • شش مورد شکایات و تخلفات رسانه یی، بررسی شد

  رده : عمومی

  ه ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز جلسه کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی برگزارشد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین جلسه دررابطه به شش مورد شکایات و تخلفات رسانه یی که ازسوی شماری از نهاد ها به کمیسیون بررسی شکایات و...

 • فاضل سانچارکی : نشرو توزیع کتب و آثار فکری درچارچوب قوانین ومقررات کشور صورت بگیرد

  رده : عمومی

  به ریاست فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز جلسه کمیسیون ارزیابی کتب ، برگزار شد . به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این کمیسیون که متشکل ازنماینده گان با صلاحیت نهاد های مختلف ذیربط میباشد و کتاب های را که به زبان های مختلف و...

 • پیام وزارت اطلاعات وفرهنگ به مناسبت روزجهانی محوخشونت علیه زنان

  رده : عمومی

  پیام وزارت اطلاعات وفرهنگ به مناسبت روزجهانی محوخشونت علیه زنان چهارم برج قوس مصادف به روز جهانی محو خشونت علیه زنان می باشد. به اساس قانون منع آزارو اذیت زنان و اطفال ، وزارت اطلاعات وفرهنگ مکلف به تنظیم و نشر موضوعات مربوط به جلوگیری از آزار و...

 • مجموعۀ شعری " لعلونه په لمن کی " روگشایی شد

  رده : عمومی

  مجموعۀ شعری زیرنام " لعلونه په لمن کی " ازخانم شاه گل گلزاده حق دوست ، امروز درکابل روگشایی شد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر: درمراسم روگشایی این مجموعۀ شعری ، پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به...

 • جلسه مشورتی ملی درمورد تطبیق کنوانسیون 1954پایان یافت

  رده : عمومی

  جلسه مشورتی ملی درمورد تطبیق کنوانسیون 1954 لاهه و پرتوکول های مربوط به آن امروز به ریاست پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر درکابل به پایان رسید. این جلسه دو روز قبل به خاطر مشوره درمورد تطبیق کنوانسیون 1954 و دو پرتوکول مربوط که پیرامون...

 • حسینه صافی برترویج فرهنگ کاهش خشونت علیه زنان و ایجاد یک سیستم حمایتی ازآنان ، تاکید کرد

  رده : عمومی

  حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دریک نشست خبری، دررابطه به برنامه های این وزارت به مناسبت روزجهانی محو خشونت علیه زنان معلومات داد. به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنار آن که به وضعیت زنان کشور...

صفحه 1 از 65