ریاست نظارت بر نشرات رسانه ها

ریاست نظارت بر نشرات رسانه ها

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت اطلاعات و فرهنگ را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست  نظارت بر نشرات رسانه ها                                                     ۰۵۹۹

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:              ریاست  نظارت بر نشرات رسانه ها

بســــت:                     دوم

تعداد بست:                 (۱)

وزارت/اداره:              وزارت اطلاعات و فرهنگ

گزارشده به :              معین  امور نشرات

گزارش گیر از:           پرسونل تحت اثر

تاریخ نشروختم اعلان:    ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ الی ۱۳/۱۱/۱۳۹۷

 

 

 

 

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و تنظیم امور اطلاع رسانی و نشراتی در سطح کشور غرض تحقق اهداف و مقاصد اداره مربوط.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛
 2. نظارت و ارزیابی موسسات نشراتی و تبلیغاتی دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور در جهت رعایت قانون رسانه ها و اصول خبرنگاری؛
 3. ارائه معیارات خبررسانی و ترتیب مقررات نشراتی برای انجام فعالیت های رسانه یی داخلی و خارجی در داخل کشور؛
 4. تحلیل و ارزیابی از تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری از اخبار، گزارش­ها، مقالات و عکس­های مربوط به افغانستان جهت ارائه نظریات اصلاحی برای بهبود و توسعه فرهنگ و اطلاعات؛
 5. تعیین ضوابط اعطای جوایز در زمینه­های نشرات چاپی و تصویری در چهارچوبمعیار های رسانه یی و اخلاق خبرنگاری؛
 6. نظارت بر نحوه کار و فعالیت موسسات تبلیغاتی، مطابع و موسسات تکثیر و وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت محتوای اعلامیه ها و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه؛
 7. تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه­ها و فعالیت­ارگان های دولتی به منظور انتشار آنها؛
 8. نظارت بر فعالیت­های تبلیغاتی و نشراتی نهاد های خارجی داخل کشور با همکاری ارگان های ذیربط:
 9. مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه های جهانی و کشف روش های مورد عمل آنها و ارائه شیوه های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم با همکاری و همآهنگی ادارات ذیربط؛
 10. اداره و رهبری آموزش های مسلکی خبرنگاران و روزنامه نگاران جهت توسعه اطلاع رسانی در سطح کشور با همکاری و همآهنگی بخش ارتقای ظرفیت؛
 11. ارایه مشوره های موثر در غنامندی اهداف و پروگرام های اداره مربوطه به مقامات ذیصلاح؛
 12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 13. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 15. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 16. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 17. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر؛
 18. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود:

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: ژورنالیزم، ادبیات، ارتباطات عامه، اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، فرهنگ و معارف، ارتباطات اجتماعی ویا سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی در امور نشرات و یا سایر موراد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حداقل برای لیسانس سه سال برای ماستر دو سال و برای دکتور یک سال.
 3. تسلط به لسانهای رسمی کشور دری و پشتو و بلدیت به لسان انگلیسی.
 4. داشتن مهارت‌های کمپیوتری مرتبط بوظیفه.

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم