رئیس تیاترملی

لایحه وظایف

...........................................................................................................................................

عنوان وظیفه     : رئیس تیاترملی

وزارت و یا اداره: وزارت اطلاعات وفرهنگ

موقیعت            :  کابل

بخش             :معینیت امور فرهنگ و هنر

بست              : (2)

گزارش دهی به: معین امور فرهنگ و هنر

گزارشگیری از: آمر تیاتر کابل ننداری، آمر همآهنگی و تیاتر کودک ومدیرآرشیف هنری

کود             :36-90-18-01

...........................................................................................................................................

هدف وظیفه : تلاش در جهت غنامندی هنر تیاتر، حمایت گروه های تیاتر خصوصی و ایجاد فضای مناسب برای رشد هنر تیاتر از طریق راه اندازی جشنواره ها و نمایشات.

...........................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 

 1. طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان معینیت  امور فرهنگ و هنر جهت نیل به اهداف تعین شده.
 2. مدیریت و نظارت از تمام فعالیت های کارکنان تحت اثر در جهت بهتر شدن اجراات و عرضه خدمات بهتر
 3. طرح و نهایی ساختن رهنمود ها و مقرره ها جهت گسترش هنر تیاتر و حمایت تیاتر خصوصی در کشور.
 4. راه اندازی جشنواره ها و نمایشات به منظور نهادینه ساختن هنر تیاتر در کشور.
 5. طرح و ترتیب برنامه های نمایشات به منظور انعکاس دادن واقعیت های جامعه .
 6. تامین ارتباطات موثر با نهاد های هنری به منظور رشد هنر تیاتر در سطح کشور.
 7. تشویق هنرمندان ممتازو مؤفقبخاطر رشد استعداد های هنری شان در بخش تیاتر.
 8. جلب وجذب همکاری نهاد های فرهنگی داخلی – خارجی جهت تدویر ورکشاپ های آموزشی بشکل نظری وعملی به متقاضیان عرصه تیاتر.
 9. نهایی ساختن نمایشنامه ها ( سناریو) جهت اجرایی شدن و به نمایش رفتن آن روی صحنه.
 10. زمینه سازی جهت جلب توجه و علاقمند ساختن نهاد های آموزشی ، تعلیمی و تربیتی به هنر تیاتر.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت برایش سپرده میشود.

...........................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
 • داشتن سند حداقل لسانس پوهنځی هنرهای زیبا رشته سینما و تیاتر
 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن تجربه کاری حداقل سه سال مرتبط به وظیفه .
 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • آشنائی با پروگرام های افس (ورد ، اکسل)
 • توانانیدر اداره، رهبری، سازماندهی، کنترول و ارتباطات

(لایحه وظایف  وسایر معلومات) را از امریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ منزل 4 تعمیر مرکزی وزارت واقع چارراهی محمدجان خان وات شهر کابل دریافت نماید.